ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พลังโอสถทิพย์

สายปัจฉิม : สำนักเต๋าประเทศจีน

ฉี้กงและพลานามัย

                    เกือบร้อยปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้อาศัยสติปัญญา และวิธีการทดลอง มาทำการศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตกันหลากหลาย จนประสบความสำเร็จมากมายที่เป็นประโยชน์มหาศาล ต่อพลานามัยของมนุษย์ชาติ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในวัฒนธรรมจีน มันเป็นสื่อพลังงานอัศจรรย์ยิ่งชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาลและภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชีวิตและพลานามัยมาก สื่อพลังงานชนิดนี้ ชาวตะวันตกเรียกว่า "สื่อพลังงานชีวิต" (BIOENERGETIC) ศาสนาฮินดูของประเทศอินเดีย เรียกว่า "พลังงานชีวิต" (PRANA) ส่วนคนจีนเรียกว่า "ฉี้" (พลัง) พลังงานแท้ หรือพลังงานดั้งเดิม
                         หลายพันปีผ่านไป พลังแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินี้ ได้อาศัยรูปแบบของศาสนาและปรัชญามาปรากฎอยู่ในวัฒนธรรมหลายแขนง และถูกเรียนรู้ว่า เป็นพลังตัวจริงของจักรวาล หรือพลังแห่งชีวิต แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถพิจารณาและตรวจสอบพลังงานกลุ่มนี้ จึงทำให้ถูกละเลยจากแวดวงวิทยาศาสตร์ทั่วโลก จนเมื่อหลายสิบปีก่อน จึงมีเครื่องมือตรวจวัดเทหะวัตถุชนิดหนึ่งที่มีความไวสูง ยืนยันว่าภายในร่างกายมนุษย์นั้นมี พลังแท้ อยู่ในรูปแบบของอนุภาคที่ไหลเวียน ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ปรากฎการณ์ชนิดนี้ คนทั่วไปเรียกว่า สนามอนุภาค หรือ สนามสิ่งมีชีวิตนั่นเอง
                           ในโบราณของประเทศจีน มีผู้บำเพ็ญธรรมขั้นสูงสุดพวกหนึ่ง ที่ได้ทำการฝึกฝนเป็นเวลายาวนาน ทำให้ภายนอกและภายในร่างกายเต็มไปด้วยพลังงานแท้ จนมีความรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนขนนก บางครั้งสามารถกระโดดพุ่งตัวสูงขึ้นไปในอากาศ เรื่องราวที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้เหล่านี้ เป็นข้อยืนยันว่า สนามอนุภาคนั้นเกิดพลังแท้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอนุภาคเกื้อหนุนให้ลอยตัวได้ เมื่อสามพันกว่าปีก่อน หนังสือ "อี้จิง" ซึ่งเป็นตำราปรัชญาจีน มีประโยคหนึ่งเขียนไว้ว่า "ความกว้างใหญ่สุดประมาณนั้นกำเนิดจักรวาล" ซึ่งมีความหมายว่าจักรวาลนั้น เป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วย พลัง ดวงดาวในอวกาศที่สามารถหมุนเวียนลอยอยู่ได้นั้น อาศัยแรงหนุนของพลัง ในเวลาเดียวกัน พลัง ที่กระจายออกมาจากดวงดาวนั้น ก็เกิดมาสัมผัสเปลี่ยนแปลงกับพลังแท้ ของจักรวาลซึ่งกันและกัน จนเกิดอิทธิพลหลากหลาย และเกิดสิ่งมหัศจรรย์เหนือคณานับในจักรวาล ที่มนุษยชาติสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตา
                           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1998 นักวิทยาศาสตร์ได้มารวมตัวกันประชุมวิชาการด้านฟิสิกส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ในนิวตรอนนั้นมีคุณสมบัติประจำตัวของมัน และกลุ่มนิวตรอนเหล่านี้ ในอดีตกาลที่ต่างมีความเห็นกันว่ามีอยู่ในจักรวาล ที่เป็นสุญญากาศนั้น ลักษณะของมันก็เป็นเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวทางช้างเผือกที่ตรวจพบ การค้นพบทั้งใหม่นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับพลังแท้ของจักรวาล ที่ได้พูดถึงในตำรา อี้กง มาก ในเมื่อ พลังนั้นเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติ และการที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวต่างๆในจักรวาล จึงต้องมีอิทธิพลไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นการค้นพบใหม่ครั้งนี้ อาจจะสามารถเปลี่ยนแนวความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อจักรวาล และสรรพสิ่งของฟ้าดินก็ได้
                         ข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรก็ตาม แต่แวดวงวิทยาศาสตร์นานาชาตินั้น ต่างยอมรับทฤษฎีว่าด้วยพลังชีวิตใหม่ ที่ได้สืบทอดจากอดีตกาลของประเทศจีนแล้ว นั่นก็คือ พลังแท้ที่เกิดจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่ภายในและภายนอกร่างกาย รวมทั้งร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนกับอากาศชั้นสูงอยู่นั้น จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพลานามัยของร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ แต่ว่าพลังแท้ที่หมุนเวียนอยู่ภายในและภายนอกร่างกาย หรือระหว่างร่างกายกับอากาศชั้นสูงได้ถูกขัดขวาง ที่ว่าพลังงานชนิดนี้ได้ถูกขัดขวางนั้น หมายถึงโรคภัยและความเจ็บปวดต่างๆ เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ นายแพทย์ฝังเข็มของประเทศจีนที่ให้ความสำคัญต่อการฝังเข็มนั้น ก็เพื่อให้พลังงานแท้นี้สามารถไหลเวียนในร่างกายได้ตามปกติ ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีฝังเข็มและการบีบนวดมาสลายการอุดตัน จะทำให้โลหิตในร่างกายไหลเวียน โรคและความเจ็บปวดในร่างกายก็จะหายไปเอง แต่วิธีที่ดีที่สุดนั้น ไม่มีหนทางใดดีกว่าการฝึกฝนให้ร่างกายสามารถดูดซึมและให้เกิดพลังงานแท้ รวมทั้งเร่งพลังงานชนิดนี้ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เกิดการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนกันเร็วขึ้น ก็จะมีประสิทธิผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และชลอความชราให้ช้าลง การฝึกฝนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูดซึมและเพิ่มปริมาณของพลังแท้ ในร่างกายที่พูดถึงนี้ คนจีนในปัจจุบันเรียกว่า "ฉี้กง"
                        "พลัง" นั้นเป็นความคิดขั้นมูลฐานแนวหนึ่งของปรัชญา และวิทยาศาสตร์ สมัยโบราณของประเทศจีน ดังนั้น " ฉี้กง" จึงเป็นผลพวงที่ล้ำค่าของปรัชญา และวิทยาศาสตร์สมัยโบราณของจีนด้วย ถ้าสามรถทำการศึกษาค้นคว้าแล้ว เชื่อว่าในที่สุดจะเป็นสาเหตุ ให้เกิดการปฎิรูปต่อวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตของยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน
                          "ฉี้กง" คือหลักวิทยาศาสตร์ของชีวิต โดยเฉพาะ "ฉี้กง" ของสำนักเต๋า ซึ่งมีประวัติติดต่อกันมานาน มีความสำคัญต่อการพัฒนาความเจริญของมนุษยชาติ และปรัชญาของชนชาวตะวันออก ทุกวันนี้ ประเทศที่พัฒนาต่างๆ กำลังมุ่งศึกษา "ฉี้กง" ของจีน จึงมีความเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้ "ฉี้กง" จะเป็นมุกที่มีแสงสว่างเจิดจ้าเม็ดหนึ่ง ส่องแสงอลังการไปทั่วโลก

ฉี้กงและพลานามัย
ประวัติย่อพลังโอสถทิพย์
การผ่อนคลาย
วิธีโน้มนำ 8 ท่า
พลังช่วยเสริม
ความหมาย "ฉี้กง"
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝึก
โรคที่เหมาะแก่การรักษา
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย