ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

วิวัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทย

2

พดด้วงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่2

พดด้วงนี้ประทับตราพระแสงจักร-ครุฑยุดนาค ซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เงินพดด้วงนี้มีราคาตั้งแต่ กึ่งบาท สลึง เฟื้อง ผลิตขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ. 2352

พดด้วงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่3

ประทับตราพระแสงจักร-ปราสาท ซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เงินพดด้วงนี้มีราคาตั้งแต่ ตำลึง กึ่งตำลึง บาท สลึง เฟื้อง ไพ ผลิตใช้เมื่อ พ.ศ.2367

พดด้วงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่4

ประทับตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เงินพดด้วงนี้มีราคาตั้งแต่ บาท กึ่งบาท สลึง เฟื้อง ไพ ผลิตใช้เมื่อ พ.ศ.2394

เหรียญเงินรัชกาลที่ 4

เหรียญนี้ผลิตออกแทนพดด้วงโดยผลิตจากเครื่องจักรที่สั่งซื้อ จากประเทศอังกฤษ เป็นเหรียญแบน ด้านหน้าเป็นรูปมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบ 2 ข้าง ด้านหลังเป็นรูปช้างยืนอยู่ตรงกลางพระแสงจักร เหรียญนี้มีราคาตั้งแต่ กึ่งบาท บาท สลึง เฟื้อง กึ่งเฟื้อง ผลิตออกใช้เมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2403

เหรียญเงินรัชกาลที่ 5

ด้านหน้าเป็นรูปพระจุลมงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตร ด้านหลังเป็นรูปช้างยืนพื้นอยู่กลางพระแสงจักร รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง เหรียญชนิดนี้มีราคาตั้งแต่ บาท สลึง เฟื้อง ผลิตออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2412

 

เหรียญเงินรัชกาลที่ 5

ได้ผลิตเหรียญนี้ขึ้นใหม่ ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน ริมขอบมีพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้านหลังเป็นตราแผ่นดิน มีราคา 1 บาท เท่านั้น ผลิตออกใช้เมื่อ ร.ศ. 120-125

เหรียญเงินรัชกาลที่ 6

ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธยว่า "มหาวชิราวุธ" ริมขอบขวาว่า "สยามินทร์" ด้านหลังเป็นรูปเอราวัณ เหรียญนี้มีราคา 1 บาท สองสลึง ออกใช้ครั้งแรกเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2456

เหรียญเงินรัชกาลที่ 7

ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธยว่า "ประชาธิปก" ริมขอบขวามีคำว่า "สยามินทร์" ด้านหลังเป็นรูปช้างทรงเครื่อง เหรียญนี้มีราคา 50 สตางค์ และ 25 สตางค์ ออกใช้เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2473

เหรียญทองแดงตราอุณาโลม-พระแสงจักร

เป็นเหรียญมีรูตรงกลาง ด้านหน้ามีรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" ด้านขวามีคำว่า "สตางค์" ด้านหลังเป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกรัตนโกสินทร์ศก. และพุทธศักราช ซึ่งมีราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ 1 สตางค์ ผลิตขึ้นใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5,6,7 และรัชกาลที่ 8

เหรียญนิเกิล รัชกาลที่ 9

เหรียญที่ออกมา แบ่งออกได้เป็นเหรียญอลูมิเนียมบรอนซ์ เหรียญดีบุก เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญทองเหลือง และเหรียญนิเกิล ด้านหน้ามีพระบรมรูปอยู่ทุกเหรียญ ราคาตั้งแต่ 5 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย