ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นละครเล็ก

การละเล่นหุ่นนับเป็นมหรสพ ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานหลายร้อยปี หุ่นละครเล็กเป็นศิลปการแสดงที่ ครูแกร ศัพทวนิช ได้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 โดยมี ครูสาคร ยังเขียวสด หรือที่รู้จักกันในนามของ โจหลุยส์ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2539 ผู้เป็นศิษย์รุ่นหลานเป็นผู้สืบทอด ชุบชีวิตหุ่นละครเล็ก มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา สืบสานตำนานศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก ที่เหลืออยู่เพียงคณะเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มการแสดงอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา
                การแสดงหุ่นละครเล็ก เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งในมิติของศิลปะ ความประณีตของงาน นับตั้งแต่การประดิษฐ์ตัวหุ่น ไปจนกระทั่งเมื่อตัวหุ่นโลดเต้น ด้วยลีลาที่ประสานสอดคล้องกันของคณะผู้เชิด ที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมในศิลปะดั้งเดิม อันทรงคุณค่าควรแก่การยกย่อง และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ต่างชาติสืบไป.

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย