ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นละครเล็ก

การละเล่นหุ่นนับเป็นมหรสพ ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานหลายร้อยปี หุ่นละครเล็กเป็นศิลปการแสดงที่ ครูแกร ศัพทวนิช ได้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 โดยมี ครูสาคร ยังเขียวสด หรือที่รู้จักกันในนามของ โจหลุยส์ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2539 ผู้เป็นศิษย์รุ่นหลานเป็นผู้สืบทอด ชุบชีวิตหุ่นละครเล็ก มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา สืบสานตำนานศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก ที่เหลืออยู่เพียงคณะเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มการแสดงอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา
                การแสดงหุ่นละครเล็ก เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งในมิติของศิลปะ ความประณีตของงาน นับตั้งแต่การประดิษฐ์ตัวหุ่น ไปจนกระทั่งเมื่อตัวหุ่นโลดเต้น ด้วยลีลาที่ประสานสอดคล้องกันของคณะผู้เชิด ที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมในศิลปะดั้งเดิม อันทรงคุณค่าควรแก่การยกย่อง และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ต่างชาติสืบไป.

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ