ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นละครเล็ก

2

จากบทละครเรื่อง "รามเกียรติ์" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

นางเบญจกาย -

เมื่อนั้น
เบญจกายรับราชบรรหาร
ออกจากปราสาทรัตน์ชัชวาล
เหาะข้ามชลธารผ่านไป

หิรันตะปะกาสูร -

อสุรินทร์ฉกาจห้าว      เหิมหาญ
หวังจะได้ครองตรี      โลกล้วน
เกณฑ์พลพยุหมาร       มวลมาก
จนนับบ่มิถ้วน             ทัพชัย

นรสิงห์ และ ท้าวหิรันตะปะกาสูร -

นรสิงห์ขู่ก้อง           แล้วกราก
ไปจับท้าวหิรันย์       แทตย์ร้าย
จับมั่นและพลันลาก   ไปแทบทวารแฮ
แทตย์สุดจะยักย้าย   โยกหนี

หนุมาน -

กบินทร์บุตรมารุตนี้         นามหนุ-มานแฮ
ผิวเผือกตรีเทพอุ-            กฤษฎ์แกล้ว
แสดงเดชสี่พักตร์ดุ          แปดหัตถ์ หาญแฮ
โลมเพชรอีกเขี้ยวแก้ว       อีกทั้งกุณฑล

 

พระพรหม และ หิรันตะปะกาสูร -

(ร่าย)...
บำเพ็ญซึ่งตะบะ
เพื่อให้พระพรมา
ทรงเมตตาปราณี
แล้วอสุรีทูลวอน...ฯ

นางเบญจกาย -

เหมือนรูปทรงองค์สีดาวิลาวัลย์
ผิวพรรณนวลละอองผ่องศรี
ทำตายลอยไปในวารี
จนใกล้ที่พระรามสรงคงคา

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย