วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ทางช้างเผือก

   ดวงอาทิตย์ - ดาวพุธ - ดาวศุกร์ โลก - ดาวอังคาร   ดาวพฤหัส -

 ดาวเสาร์ - ยูเรนัส

เนปจูน - พลูโต - ดวงจันทร์ - ดาวหาง แอสเตอรอยด์ - อุกาบาต - ระบบสุริยะ

              ดวงอาทิตย์และเทหวัตถุอื่นๆ ทั้งหมด ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในอวกาศ ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ (Solar System) ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวดวงที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะของเรา ถัดมาคือ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส (เป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุด) ดาวเสาร์ ยูเรนัส เนปจูน และพลูโต นอกจากนั้นก็ยังมี ดวงจันทร์ ดาวหาง   และแอสเตอร์รอยด์ ดวงดาวน้อยใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่าง ทางโคจรของดาวอังคาร กับดาวพฤหัส ระยะทางข้ามระบบสุริยะยาวประมาณ 13,000 ล้านกิโลเมตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย