วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ทางช้างเผือก

ดาวพุธ[Merucry]

merc.gif (8992 bytes)

                     ดาวพุธ เล็กที่สุดในวงดาวเคราะห์ชั้นใน ซึ่งล้วนเป็นหินทั้งสี่ดวง ดาวพุธไม่ใหญ่กว่าดวงจันทร์เท่าไรนัก ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด อุณหภูมิด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์สูงมากขนาดตะกั่วละลาย ดาวพุธไม่นีบรรยากาศไว้รักษาความร้อน ดังนั้นทางซีกที่ที่หันออกจากดวงอาทิตย์จึงหนาวเย็นเยือก ลบ 170 องศา

                ดาวพุธ หมุนช้าๆ รอบแกนตัวเอง ใช้เวลา 59 วัน ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่ใช้เวลาเร็วที่สุดในการโคจรรอบดวงอาทิตย์   คือใช้เวลาเพียง 88 วัน หมุนได้รอบดวงอาทิตย์ในอัตราความเร็วมากกว่า 170000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มองจากโลกเรา จะไม่ค่อยเห็นดาวพุธได้ง่ายนัก เพราะว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ พื้นผิวดาวพุธเต็มไปด้วยหลุมบ่อเช่นเดียวกับดวงจันทร์ด้วย

ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์
ยูเรนัส
เนปจูน
พลูโต
ดวงจันทร์
ดาวหาง
แอสเตอรอยด์
อุกาบาต
ระบบสุริยะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ