วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ทางช้างเผือก

ระบบสุริยะ

solar.gif (47215 bytes)

           ดวงอาทิตย์และเทหวัตถุอื่นๆ ทั้งหมด ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในอวกาศ ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ (Solar System) ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวดวงที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะของเรา ถัดมาคือ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส (เป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุด) ดาวเสาร์ ยูเรนัส เนปจูน และพลูโต นอกจากนั้นก็ยังมี ดวงจันทร์ ดาวหาง   และแอสเตอร์รอยด์ ดวงดาวน้อยใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่าง ทางโคจรของดาวอังคาร กับดาวพฤหัส ระยะทางข้ามระบบสุริยะยาวประมาณ 13,000 ล้านกิโลเมตร

ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์
ยูเรนัส
เนปจูน
พลูโต
ดวงจันทร์
ดาวหาง
แอสเตอรอยด์
อุกาบาต
ระบบสุริยะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย