Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ยุคหิน

ดินแดนประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับดินแดนที่พบหลักฐานว่ามีมนุษย์โบราณ พวก มนุษย์เดินตัวตรง (Homo erectus) ซึ่งเป็นมนุษย์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

มนุษย์เดินตัวตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า มนุษย์ชวา (Java Man) พบหลักฐานว่า มีชีวิตว่า มีชีวิตอยู่บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเวลายุคน้ำแข็ง ซึ่งดินแดนที่เป็นเกาะต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ได้เชื่อมต่อเป็นแผ่นดินเดียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนมนุษย์เดินตัวตรงในเอเชียตะวันออก เรียกว่า มนุษย์ปักกิ่ง (Peking Man) พบร่องรอยที่บริเวณถ้ำโจวกูเทียน ในประเทศจีน มนุษย์เดินตัวตรงเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในราว 800,000 – 500,000 ปีมาแล้ว และต่อมาได้มีวิวัฒนาการมาเป็น มนุษย์ปัจจุบัน (Homo sapiens) ตั้งแต่ 100,000 ปีมาแล้วเป็นต้นมา

ยุคหินเก่า (Paleolithic Age)
ยุคหินกลาง (Mesolithic Age)
ยุคหินใหม่ (Neolithic Age)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com