ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุนทรภู่

(กวีเอกของโลก)

3

กวีที่ปรึกษา
ท่านสุนทรภู่กลับจากเมืองเพชรบุรี ได้เข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเป็นที่โปรดปรานอย่างมาก
          พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นกษัตริย์ที่โปรดปรานของพระราชนิพนธ์ โคลงฉันท์ กาพย์กลอนต่างๆ พระราชนิพนธ์หลายเรื่องของพระองค์ฯ เมื่อทรงติดขัด ได้โปรดฯ ให้สุนทรภู่แต่งถวายต่อจนเป็นที่พอพระทัยหลายเรื่องหลายตอน เช่น รามเกียรติ์ ตอน นางสีดาผูกคอตาย เป็นต้น
             พระองค์ทรงโปรดให้สุนทรภู่เป็นกวีที่ปรึกษา และแต่งตั้งให้เป็น "ขุนสุนทรโวหาร" ในกรมอาลักษณ์

วัดเทพธิดาราม
สุนทรภู่ได้เดินทางไปยังสุพรรณบุรี ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดาราม ที่นี่ท่านเขียน นิราศสุพรรณ ขึ้น รวมทั้งภาพย์พระไชยสุริยา ซึ่งแต่งเป็นกาพย์ 3 ชนิด สำหรับการสอนอ่าน และผันสระ สะกดมาตราต่างๆ ของภาษาไทยจนครบ ซึ่งเป็นนิราศที่แปลก และมีคุณค่าทางภาษามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง รวมทั้งสิงหไกรภพ ซึ่งสุนทรภู่แต่งไว้ในสมัยรัชกาลที่ 2 ท่านก็นำมาแต่งต่อจนเสร็จ และเรื่องแต่งเรื่อง พระลักษณาวงศ์ จนเสร็จ ช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านสุนทรภู่จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารวมจนต้องย้ายอีกครั้ง ท่านได้บรรยายไว้ใน รำพันพิลาบ นิราศเรื่องต่อมาของท่านอย่างเศร้าสร้อยอาวรณ์ มีเนื้อหาสรุปวิถีชีวิตของกวีเอกคนนี้อย่างได้อารมณ์มากที่สุด

 

เพลงยาวถวายโอวาท
เมื่อครั้งบวชอยู่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) เพลงยาวถวายโอวาทนี้เป็นสุภาษิตเรื่องสำคัญ ที่ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธืไว้ในโอกาสที่ทูลลา เจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว ซึ่งเป็นศิษย์ของท่าน เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระนามของเจ้าฟ้ากลางคือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ ท่านได้แต่งเพลงยาวถวายโอวาท ซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่ติดใจคนทั่วไปมาก เช่น
"อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก
แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย"

ต่อหน้า 4

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย