ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

ความรักบงการแล้ว หัวใจกับชีวิตก็พร้อมยอมสวามิภักดิ์...แล้วด้วยเช่นกัน
ชีวิตหนึ่ง... ได้อุทิศแล้ว เพื่อให้ชีวิตผู้เป็นที่รักได้รอดอยู่... อีกรูปแบบหนึ่ง
ของความรัก ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย...อีกครั้ง
...ที่ความรักได้ประกาศศักดา...เกรียงไกร.

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย