Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

ความรักบงการแล้ว หัวใจกับชีวิตก็พร้อมยอมสวามิภักดิ์...แล้วด้วยเช่นกัน
ชีวิตหนึ่ง... ได้อุทิศแล้ว เพื่อให้ชีวิตผู้เป็นที่รักได้รอดอยู่... อีกรูปแบบหนึ่ง
ของความรัก ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย...อีกครั้ง
...ที่ความรักได้ประกาศศักดา...เกรียงไกร.

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com