ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

3

              ภายในพระบรมมหาราชวังเขตพระราชฐานชั้นนอกนั้นมีพระราชอุทยาน สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสพักผ่อนพระราชอิริยาบท และเป็นที่นิยมชมชอบของท้าวศรีสุดดาจันทร์ โดยเฉพาะพระที่นั่งพิมานรัตยา มีหอพระชั้นนอกหอหนึ่ง มีพนักงานเฝ้าหอพระเรียกขานกันโดยต่ำแหน่งว่า พันบุตรศรีเทพ
               พันบุตรศรีเทพ พนักงานเฝ้าหอพระชั้นนอกเป็นชายหนุ่มรูปงาม บุคลิกดีมีสง่าเจรจาอ่อนหวาน ทุกครั้งที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ไปชมสวน แล้วมาสักการะบูชาพระพุทธรูปในหอพระ พันบุตรศรีเทพมักฉวยโอกาสมาคอยปรนนิบัติรับใช้โดยใกล้ชิด เจรจาแระจบประแจงฝากเนื้อฝากตัว เป็นที่ถูกอารมณ์ของท้าวศรีสุดาจันทร์ยิ่งนัก จึงอนุญาติให้พันบุตรศรีเทพนั่งสนทนาด้วยอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ในเวลาที่ออกไปยังเขตพระราชชั้นนอก นานวันเข้าก็เกิดความพิศวาสลุ่มหลง ประกอบกับที่ต้องตกเป็นม่ายตั้งแต่พระชนม์ค่อนข้างสาว ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ จึงส่งสาวใช้คนสนิท ให้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าเช็ดหน้า ไปประทานให้พันบุตรศรีเทพ ฝ่ายพันบุตรศรีเทพรับห่อผ้าแล้วก็รู้ทันทีว่า ท้างศรีสุดาจันทร์มีจิตใจรักใคร่ในตน จึงเอาถาดดอกจำปาส่งให้สาวใช้นำไปถวาย ซึ่งท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ยิ่งเพิ่มความเสน่หาในตัวพันศรีบุตรเทพมากยิ่งขึ้น จนถึงกับสั่งย้ายหน้าที่ พุนบุตรศรีเทพพนักงานเฝ้าหอพระชั้นนอก มาเป็นขุนชินราชพนักงานเฝ้าหอพระชั้นใน โดยย้าย ขุนชินราชเดิม ไปเป็นพันบุตรศรีเทพประจำหอพระชั้นนอกแทน  
               เมื่อขุนชินราช หรือพันบุตรศรีเทพเดิม เข้าไปเป็นพนักงานรักษาหอพระชั้นในแล้ว ทั้งสองจึงมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ท้าวศรีสุดาจันทร์กับขุนชินราชลักลอบได้เสียกันอย่างลับๆ เป็นเวลานาน ในที่สุดท้าวศรีสุดาจันทร์ก็คิดวางแผนที่จะยกราชสมบัติให้ขุนชินราชชู้รัก และเพื่อเป็น การสร้างบารมีให้ขุนชินราชมากขึ้น จึงมีพระราชเสาวนีย์กับพระยาราชภักดี ให้แต่งตั้งขุนชินราช ดำรงค์ตำแหน่งเป็น ขุนวรวงศาธิราช มีหน้าที่สำคัญในการแสวงหาบริวารและพิจารณาตรวจสอบเลข สังกัดสมพรรค เพื่อจะได้ไว้เป็นกำลังร่วมกันทำการใหญ่ในวันหน้า แล้วรับสั่งให้ปลูกจวนให้ขุนวรวงศาธิราช หรือขุนชินราชเดิม ที่ริมศาลาบัญชี และใช้เป็นที่ว่าราชการ พร้อมกับให้นำราชอาสน์ ไปตั้งไว้สำหรับขุนวรวงศาธิราชนั่งเพื่อให้ขุนนางน้อยใหญ่อ่อนน้อมยำเกรง ส่วนจวนอีกแห่งหนึ่งนั้น ให้ปลูกเป็นที่พำนักโดยเฉพาะ ที่บริเวณประตูดินริมต้นหมัน และมีข้อกำหนดว่า ขุนวรวงศาธิราช จะต้องเข้าเฝ้าถวายรายงานข้อราชการ เป็นประจำทุกค่ำคืน

 


                นอกจากนั้นท้างศรีสุดาจันทร์ ยังแต่งตั้งยกย่องขุนวรวงศาธิราช ให้เป็นที่ ผู้ว่าการกรมล้อมวัง อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ขุนวรวงศาธิราชระยะนี้จึงเป็นที่เกรงขามในวงข้าราชการ โดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
                พฤติกรรมของท้าวศรีสุดาจันทร์ ที่กระทำให้ขุนวรวงศาธิราชดังนี้ จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ แต่ไม่มีใครกล้าทำการใดๆ เพียงแต่มีสมุหพระกลาโหม ปรารภกับ พระยาราชภักดี ขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายวังด้วยความทุกข์ใจ กับการที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ สร้างเสริมอำนาจบารมีให้ ขุนวรวงศาธิราช ผู้เป็นเพียงพนักงานเฝ้าหอพระมาเป็นที่ ผู้ว่าการล้อมวัง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงเกินคุณวุติความสามารถ และวิตกว่ากิจการงานบ้านเมืองจะวิปริตแปรปวน ไปในทางที่เลวร้ายหนักขึ้น
               ความนี้รู้ถึง ท้าวศรีสุดาจันทร์เข้า แผนการณ์กำจัด สมุหพระกลาโหมจึงเริ่มขึ้น โดยท้าวศรีสุดาจันทร์ให้หาตัวสมุหพระกลาโหมเข้าเฝ้า เพื่อทรงปรึกษาข้อราชการในเขตพระราชฐานในเวลาพลบค่ำ การเข้าเฝ้าจำเป็นจะต้องผ่านทางประตูดิน คือประตูระหว่างเขตพระราชฐานชั้นใน กับชั้นนอก อันเป็นที่ตั้งของจวนผู้ว่าการล้อมวังของขุนวรวงศาธิราช  
               เมื่อท่านสมุหพระกลาโหมเสร็จข้อราชการตามรับสั่งของท้าวศรีสุดาจันทร์แล้ว ก็จำต้องเดินออกมาสู่เขตพระราชฐานชั้นนอกทางประตูดิน พอเดินถึงตรงทางเปลี่ยว ท่านสมุหพระกลาโหมก็ถูกคนร้ายลอบรุมสังหาร

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ