ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

4

                 ครั้นกำจัดขุนนางข้าราชการที่ไม่มีใจฝักใฝ่กับตนให้ลดจำนวนลงได้แล้ว ท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ใช้อำนาจผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แต่งตั้งสมัครพรรคพวกของตน เข้าสวมตำแหน่ง ความเรืองอำนาจจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่เกลียดชังและหวาดกลัวของขุนนางน้อยใหญ่ทั่วไป ต่อมา ท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ทรงตั้งพระครรภ์ด้วยขุนวรวงศาธิราช ครั้นพระครรภ์ใหญ่ขึ้นหมดหนทางที่จะปกปิดไว้ได้อีกต่อไป ท้าวศรีสุดาจันทร์จึงหันมาสร้างอำนาจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนและขุนวรวงศาธิราชชู้รักหนักขึ้นอีก
                      ฝ่ายสมเด็จพระแก้วฟ้า แม้จะมีพระชันษาน้อย แต่เมื่อทรงทราบว่า พระราชชนนีมี ขุนวรวงศาธิราชเป็นสามีลับ ก็ทรงเดือดร้อนรำคราญพระทัย มิรู้จะกระทำประการใดด้วยทรงพระเยาว์ ได้แต่ปรับทุกข์กับ ขุนพิเรนทรเทพ ขุนนางผู้ใหญ่รับราชการเจ้ากรมตำรวจฝ่ายขวาสังกัดกลาโหม ซึ่งเป็นพระญาติและราชองครักษ์ เคยอยู่ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางพระทัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราช มาก่อน ขุนพิเรนทรเทพ ทูลรับรองว่าจะคิดอ่านกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับพวกถวาย   ซึ่งความคิดเดิมนั้นเพียงแค่คิดจะกำจัด ขุนวรวงศาธิราชกับพวกเพียงเท่านั้น หาได้คิดกำจัดท้าวศรีสุดาจันทร์ด้วยไม่ ครั้นความทราบถึงท้าวศรีสุดาจันทร์ว่า ขนพิเรนทรเทพเข้าเฝ้าสมเด็จพระแก้วฟ้าบ่อยครั้ง ก็คิดระแรง ว่าขุนพิเรนทรเทพจะยุยงสงเสริมให้ราชบุตรเลี้ยงคิดร้าย จึงได้มีรับสั่งให้ถอดถอนขุนพิเรนทรเทพ ให้พ้นจากตำแหน่งทางราชการเสีย ส่วนสมเด็จพระแก้วฟ้าก็ถูกลอบวางยาพิษสิ้นพระชนม์ ณ วันขึ้น 5 ค่ำเดือน 8 ปีวอก พ.ศ. 2091 รวมทรงอยู่ในราชสมบัติ 2 ปีเศษ

 

                    จากนั้นท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ให้มีท้องตราประกาศออกไปให้รู้โดยทั่วกันแต่เพียงว่า สมเด็จพระแก้วฟ้าทรงพระประชวรด้วยโรคร้าย และถึงกับสิ้นพระชนม์อย่างปัจจุบัน โดยที่หมอหลวงไม่อาจจะรักษาเยียวยาได้ทันท่วงที ถึงแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าความจริงเป็นเช่นไร แต่ก็หามีใครกล้าที่จะพูดหรือกระทำสิ่งใดได้ ต่อมาท้าวศรีสุดาจันทร์ให้กำเนิดบุตรสาว ซึ่งเกิดจากพนักงานเฝ้าหอพระคนหนึ่ง ในปี พ.ศ.2091 และในปีเดียวกันนั้นเอง ท้าวศรีสุดาจันทร์ก็รับสั่งเรียกประชุมเฉพาะขุนนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายตนเป็นส่วนใหญ่ แล้วขอความเห็นชอบในการที่จะแต่งตั้งขุนวรวงศาธิราช ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน บรรดาท้าวพระยาและมุขมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายของท้าวศรีสุดาจันทร์ ต่างพากันเห็นชอบด้วย ส่วนขุนนางอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะจำต้องยอม เพื่อรักษาชีวิตและตำแหน่งหน้าที่ของตนไว้ก่อน   หลังจากนั้นท้าวศรีสุดาจันทร์ ก็ให้ปลัดวัง เอาราชยานและเครื่องสูงประกอบแตรสังข์และขัตติยศวงค์ ออกไปรับขุนวรวงศาธิราช เข้ามาในพระราชวัง แล้วตั้งพระราชพิธีราชาภิเษกยกขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ครองกรุงศรีอยุธยา
                เมื่อขุนวรวงศาธิราชมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ้านเมืองแล้ว จึงได้แต่งตั้งนายจัน  น้องชายของตนขึ้นเป็นที่ หมาอุปราชทันที แล้วเปลี่ยนแปลงนายทหารและเจ้าเมืองที่มีอำนาจคุมกำลังพลทั้งหมด โดยท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นก็เห็นชอบด้วย ดังนั้นเมื่อขุนวรวงศาธิราชออกว่าราชการงานเมือง จึงสั่งให้ สมุหนายก มีท้องตราขึ้นไปทางเมืองเหนือ ให้เจ้าเมืองลงมายังพระนคร ได้แก่ พระยาพิชัย พระยาสวรรคโลก และด้วยเหตุนี้เองบ้านเมืองจึงแปรปวนไปในทางที่เลวร้ายยิ่งขึ้น
               ขุนพิเรนทรเทพ อดีตเจ้ากรมพระตำรวจ ไม่สามรถทนดูความเหลวแหลกของบ้านเมืองได้ จึงได้คบคิดกับ ขุนอิทรเทพ บ้านลานตากฟ้า ผู้มีเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิ และหลวงศรียศ เพื่อนร่วมใจซึ่งต่างก็มีสมัครพรรคพวกที่ไว้ใจได้ ร่วมกันวางแผนที่จะสังหารขุนวรวงศาธิราช และท้าวศรีสุดาจันทร์กับพวกที่สร้างความอัปยศและความวุ่นวายให้บ้านเมือง ทั้งหมดจึงเห็นพ้องต้องกันว่า หลังจากกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับพวกแล้ว จะทูลเชิญพระราชวงส์ชั้นผู้ใหญ่ คือ พระเทียรราชา ซึ่งเป็นน้องยาเธอต่างกรมพระชนนีกับ พระชัยราชาธิราช พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งกำลังทรงผนวชอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน
                 ขณะนั้นพระเทียรราชา ยังทรงผนวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐา เมื่อขุนพิเรนทรเทพ หมื่นราชเสน่หา ขุนอินทรเทพ และหลวงศรียศ พากันเข้าเฝ้าและทูลปรึกษาแผนการณ์ที่จะทำ ให้ทรงทราบทั้งหมด พระเทียรราชาทรงเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็มิอาจห้ามปราบหรือทักท้วงได้ เพราะเกรงข้าราชการและคนที่สุจริต หวังดีต่อบ้านเมืองจะเสียน้ำใจ จึงตกลงพระทัยให้การสนับสนุน

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย