ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

6

               เมื่อดำเนินการทุกอย่างภายในพระนครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขุนพิเรนทรเทพ ขุนนางผู้ใหญ่นำเรือพระที่นั่งไชยสุพรรณหงส์ ไปยังวัดราชประดิษฐาน ทูลอัญเชิญ พระเทียรราชา ให้ทรงลาผนวช เมื่อ ปีวอก พ.ศ. 2091 แล้วประกอบพิธีปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นรัชกาลที่ 12 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ 36 พรรษา
                เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงสถาปนาแต่งตั้งพระชายา สุริโยทัย ขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย องค์อัครมเหสี
                  พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระราเมศวร
                  พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์รอง เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระมหินทร
                  พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระวิสุทธิกษัตริย์ (พระสวัสดิราช)
                  พระเจ้าลูกเธอพระองค์รอง เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรมดิลก
                  พระเจ้าลูกเธอพระองค์เล็ก เป็น สมเด็จพระเทพกษัตริย์
                  จากนั้นทรงปูนบำเหน็จความดีความชอบ พระราชทานแก่เหล่าขุนนาง และข้าราชการที่มีส่วนช่วยกันกำจัดอำนาจของขุนวรวงศาธิราช กับท้าวศรีสุดาจันทร์กับพวกถ้วนทั่วทุกคน โดยเฉพาะ ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หา และหลวงศรียศ ที่ทำการครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย พระมหาราชครู อำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ของพระนคร ทูลเสนอความดีความชอบ ให้กลุ่มขุนพิเรนทรเทพตามโบราณ ราชประเพณี

 

                ขุนพิเรนทรเทพ นั้นบิดาเป็นถึงราชวงศ์ พระร่วง ส่วนมารดานั้นเป็นพระราชวงศ์สมเด็จพระชัยราชาธิราช จึงสถาปนาแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้า พระนามว่า พระมหาธรรมราชา และพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ พระวิสุทธิกษัตริย์ ให้เป็นอัครมเหสี ขึ้ไปครองเมืองพิษณุโลก หัวเมืองฝ่ายเหนือ
                 ส่วนขุนอินทรเทพ ผู้มีความชอบรองลงมาจากพระมหาธรรมราชา เนื่องจากต้นตระกูลขุนอินทรเทพเป็นขุนนาง อยู่เมืองนครศรีธรรมราช สายราชนิกุล เจ้านคร จึงทรงแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง เป็น เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช ลงไปครองเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้
                หลวงศรียศ บ้านลานตากฟ้า โปรดให้ดำรงค์ตำแหน่งเป็น พระยามหาเสนาบดี ส่วนหมื่นราชเสน่หา โปรดให้เข้ารับราชการตามเดิมในตำแหน่ง พระยานุชิตมหาเทพ และพระยาพิชัย โปรดให้เป็น เจ้าพระยาพิชัย ครองเมืองพิชัยตามเดิม พระยาสวรรคโลก โปรดให้เป็น เจ้าพระยาสวรรคโลก ครองเมืองสวรรคโลกตามเดิม แล้วทรงมีพระราชดำรัสสาบานไว้ว่า
                 " พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ครองแผ่นดินต่อไปในภายหน้า ขออย่าได้ให้กระทำร้ายต่อญาติพี่น้องเผ่าพงศ์ของ พระมหาธรรมราชา พระยาธรรมโศกราช เจ้าพระยามหาเสนาบดี พระยานุชิตมหาเทพ ทั้ง 4 ท่านนี้ให้โลหิตตกต้องลงแผ่นดิน ถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมิได้กระทำตามคำที่เราสาบานไว้ ขออย่าให้กษัตริย์พระองค์นั้นคงอยู่ในเศวตฉัตรอีกต่อไป "

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย