Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สุริโยทัย

9

                 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ทรงยอมสนองรับเป็นไมตรีอย่างดี แต่ทรงขอให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือผู้แทนพระองค์มาถวายสัตย์เสียตามพระราชประเพณีก่อน สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้ พระยาพิษณุโลก พระยาสวรรคโลก เป็นผู้แทนพระองค์มาปฎิญาณถวายสัตย์ต่อพระเจ้าหงสาวดีขอสงบศึก และได้ปฎิบัติตามตวามในพระราชสาสน์ของสมเด็จพระมมหาจักรพรรดิโดยครบถ้วน กองทัพพระเจ้าหงสาวดีจึงยกกลับออกไปโดยสวัสดิภาพ
                     เมื่อเสร็จศึกสงครามกับพม่าแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้จัดพระราชพิธี ทำพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระอัครมเหสี พระศรีสุริโยทัย ที่ในสวนหลวง ตรงกับเขตวัดสบสวรรค์ แล้วโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นตรงพระเมรุ มีเจดีย์สูงใหญ่สี่เหลี่ยม ย่อไม้มุมสิบสอง บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระศรีสุริโยทัยไว้ พระอารามที่โปรดให้สร้างขึ้นที่สวนหลวง กับวัดสบสวรรค์ จึงรวมเรียกว่า "วัดสวนหลวงสบสวรรค์"

suriyoti.jpg (34731 bytes)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com