ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทย

      ข้าพเจ้าขอปฏิญญาตัวเองว่ามีความรักดินแดนนี้มาก มีความนับถือชาวประเทศนี้มาก จิตใจข้าพเจ้าอยู่กับชนชาวไทยผู้ภักดีเหล่านี้ซึ่งเคยพ่ายแพ้แก่จีน ณ กวางนานฟู และเมืองตาลิฟู ได้ถูกมองโกลยกทัพมาย่ำยี จริงอยู่ชนชาติไทยเหล่านี้เป็นฝ่ายแพ้ แต่พวกศัตรูก็หาได้ชนะอย่างแท้จริงไม่ เพราะชนชาติไทยยังคงรักเชื้อชาติและภาษาของตนอยู่อย่างแน่นแฟ้น

หลวงนิแพทย์นิติสรรค์ (ฮวดหลี หุตะโกวิท)

แปลจากต้นฉบับภาษษอังกฤษเรื่อง
The Tai Race-The Elder Brother of the Chinese
โดย Dr.William Clifton Dodd

จากหนังสือพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ
นางราชาภิรมย์ (เสริม บูรณะนนท์)
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2511

          หนังสือเล่มนี้ หมอวิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ได้แต่งขึ้นไว้เมื่อประมาณห้าสิบปีเศษมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อว่า The Tai Race-The Elder Brother of the Chinese ต่อมาหลวงนิแพทย์นิติสรรค์ (ฮวดหลี หุตะโกวิท) ได้ตัดตอนแปลลงพิมพ์ในหนังสือวิทยาจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2482 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้น แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุรทิน บุนนาค ท.จ

คำนำ (คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ไทยในเสฉวนและไกวเจา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย