Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

 

       เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาคือประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ฝิ่นนั้นเพราะอังกฤษนำเมล็ด พันธุ์มา ให้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ทำการเพาะปลูก ดังนั้นหากต้องขุดรากถอนโคนฝิ่นให้หมดสิ้นไป นั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง มาหาประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ ฝิ่นจึงจะสามารถหมดสิ้นไปได้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่นี้หากว่ามีอำนาจ ในการปกครองบ้านเมืองประชาชนก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเสรีไม่ทำการปลูกฝิ่นก็สามารถ สร้างความร่ำรวยได้ ปัญหาการปลูกฝิ่นก็จะหมดสิ้นไปฝิ่นที่ผลิตออกมาในผืนแผ่นดินไทยใหญ่นี้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ของเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรมากมายเลย อย่างมากก็ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมิหนำซ้ำยังกลับเป็นภัยมาก เสียอีกประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ต้องทุกข์ยากจากภัยสงครามที่พม่านำปัญหายาฝิ่นมาเป็นเครื่องบังหน้าแล้วขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศแล้วนำเอาความช่วยเหลือเหล่านั้นมาทำลายประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่และนานาประเทศเอง ก็มองกลุ่มผู้รักชาติอย่างคุมเครือและสงสัยทำให้ภารกิจในการกู้ชาติไม่ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง
พยายามและปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดแล้วทำการก่อตั้ง บ้านเมืองให้มีอำนาจทัดเทียมนานาประเทศในโลก

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

ข่าวสาร-การต่อสู้-ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.taifreedom.com/tha

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com