ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน

(ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)

 • ค.ศ.1939 เริ่มสงครามครั้งที่2 ขณะที่อังกฤษยังปกครองรัฐฉาน
 • ค.ศ.1942 ญี่ปุ่นเข้าสู่รัฐฉาน
 • ค.ศ.1945 สิ้นสุดสงครามโลก
 • ค.ศ.1947 ไทใหญ่ กะฉิ่น ฉิ่น ได้ดำเนินการร่วมกันเริ่มจัดทำข้อตกลงสัญญาปางหลวง
  เมืองปางหลวง รัฐฉานภาคใต้ หลังจากนั้นนายพล อู อองซาน ได้เป็นตัวแทนฝ่ายพม่า เข้าร่วมลงนามในสัญญาปางหลวง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
 • ค.ศ.1948 สี่ชนชาติที่รวมตัวกันในรูปของ “สหภาพพม่า”ได้รับเอกราชโดยรัฐสภาได้มอบตำแหน่งให้เจ้าส่วยแต้ก เจ้าฟ้าเมืองยองห้วย ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเป็นคนแรกของสหภาพ โดยมีสาระสำคัญเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพม่าว่า เมื่อครบสิบปี ในปี ค.ศ.1958 ไทใหญ่ กะฉิ่น ฉิ่น สามารถแยกตัวเป็นอิสระ ก่อตั้งประเทศของตนเป็นเอกราชได้
 • ค.ศ.1949 กะเหรี่ยงปฏิวัติสามารถเข้ายึดรัฐกะเหรี่ยง รัฐฉานและรัฐพม่าได้บางส่วน พม่าส่งกองทัพเข้าไปปราบกลุ่มกะเหรี่ยง กองทหารพม่าถือโอกาสปักหลักอยู่ในตองจี ไม่ยอมถอนกำลังออกมา
 • ค.ศ.1949-1943 ทหารจีนก๊กมินตั๋ง ถอยร่นจากประเทศจีนเข้ามาในรัฐฉานจาก1700 คนใน ปี ค.ศ.1950 เป็น 4000 คนในปี ค.ศ.1951 และในปี ค.ศ.1953 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 12,000 คน ทางรัฐบาลกลางของสหภาพพม่า ส่งกองทหารเข้ามาทั่วรัฐฉานตั้งแต่กองกำลังก๊กมินตั๋งเริ่มบุกเข้ามา เพื่อปราบปรามและขับไล่ทหารจีนก๊กมินตั๋งออกไป นับจากเหตุการณ์นี้เป็นต้นมา ทหารพม่าก็เริ่มเข้ายึดครองพื้นที่ต่างๆของรัฐฉาน และเริ่มกระทำการทารุณ ปล้น ฆ่า ข่มขืน ทำร้ายประชาชนไทใหญ่ตลอดมา
 • ค.ศ.1950 ยุคอูนุเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทใหญ่สามารถบริหารบ้านเมืองอย่างอิสระได้ในระดับหนึ่ง
 • ค.ศ.1957 มีการประชุมใหญ่ระดับเจ้าฟ้าที่เมืองไหย รัฐฉานเหนือ
 • ค.ศ.1958 เจ้าน้อย (ซอหยั่นต้ะ) ก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติหนุ่มศึกหาญ (NSH ) ที่รัฐฉานใต้
 • ค.ศ.1959 เจ้าฟ้าในรัฐฉานทุกองค์มอบอำนาจให้แก่คณะรัฐบาลไทใหญ่ในปลายเดือน
  เมษายน
 • ค.ศ.1960 ก่อตั้งกองกำลังรัฐฉานอิสระ (SSIA)
 • ค.ศ.1961 -ก่อตั้งกองกำลังสามัคคีแห่งชาติรัฐฉาน(SNUF)
  -จัดการประชุมใหญ่เพื่อให้สหภาพเป็นสหภาพอย่างแท้จริง จัดทำที่ตองจี ภาคใต้
  -เจ้ากุ่งตะระ(เจ้างาคำ) ก่อตั้งกองกำลังศึกหาญไต (SNA)
  ค.ศ.1962 นายพลเนวินได้จับกุมเจ้าฟ้าเมืองต่างๆในรัฐฉานที่มาประชุมรัฐสภา เจ้าส่วยแต้กเจ้าฟ้าเมืองยองห้วย ประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ตายในที่คุมขัง
 • ค.ศ.1964 -เจ้าแม่นางเฮือนคำ มหาเทวีเจ้าฟ้าส่วยแต้ก ก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่
  (SSA)
  -ขุนส่า (จางซีฟู) กองกำลังอาสาสมัครพม่า เข้าป่าก่อตั้งกองกำลังไตรวมพลัง
  (SUA)
 • ค.ศ.1968 พรรคคอมมิวนิสต์พม่า(BCP) ขยายอิทธิพลในรัฐฉาน โดยยึดพื้นที่ภาคตะวันออกแม่น้ำคง (สาระวิน) และภาคตะวันตกแม่น้ำคงบางส่วน
 • ค.ศ.1969 -เจ้ากอนเจิงก่อตั้งกองกำลังปฏิวัติแห่งรัฐฉาน (SURA)
 • ค.ศ.1971 SSA ก่อตั้งพรรคสวัดิภาพแห่งรัฐฉาน (SSPP) ที่รัฐฉานภาคเหนือ

 

 • ค.ศ.1972 SSA และ SURA รบกันที่รัฐฉานภาคกลาง และภาคใต้
 • ค.ศ.1973 SSPP/SSA ได้เชื่อมสัมพันธ์ กับจีน
 • ค.ศ.1975 SSAรัฐฉานภาคเหนือ กับภาคใต้ได้แตกสามัคคีและรบกันเพราะอุดมการณ์ทางการเมือง (คอมมิวนิสต์ กับ ประชาธิปไตย)
 • ค.ศ.1978 SSAสามารถรวมตัวกันได้ดังเดิม-เจ้าจ่ามเมือง นายทหารระดับสูง SSA ได้จากภาคเหนือลงมาทางภาคใต้ ไปที่ตั้งกองกำลังขุนส่าที่บ้านหินแตก (SUA) และได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
 • ค.ศ.1979 SSA ได้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่า
 • ค.ศ.1982 ทหารไทยเข้ายึดบ้านหินแตกที่ตั้งกองกำลังขุนส่า(SUA)
 • ค.ศ.1983 เจ้ากอนเจิง ประกาศเรียกร้องให้มีความสามัคคีระหว่างกองกำลังไทใหญ่ที่แตกแยกกันเป็นกลุ่มต่างๆ และรวมเป็นกองกำลังเดียว
 • ค.ศ.1984 SURA กับ SSA รัฐฉานภาคใต้รวมตัวกันก่อตั้งคณะกรรมการปฏิวัติแห่งรัฐ
  ฉาน (TRC/TRA)
 • ค.ศ.1985 SUA ขุนส่า (จางซีฟู) เข้าร่วม TRC แล้วรวมกันตั้งกองทัพเมืองไต
  SSRC/MTA
 • ค.ศ.1988 เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1988 นายพลเนวินที่ปกครองพม่าเป็นเวลา 26 ปี ต้องลาออก
 • ค.ศ.1989 -พรรคคอมมิวนิสต์พม่า (BCP) สลายตัว
  -กองทัพสหรัฐว้า (UWSA) ทำสัญญาหยุดยิงกับพม่า
  -SSA ภาคเหนือทำ สัญญาหยุดยิงกับพม่า
  -ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติไทใหญ่(SNLD)
 • ค.ศ.1990 เกิดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในพม่าและพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติไทใหญ่(SNLD) ชนะการเลือกตั้ง ได้ส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในรัฐฉาน
 • ค.ศ.1991 เจ้ากอนเจิงประธานแห่งกองทัพเมืองไตได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง และได้เขียนบันทึกเป็นพินัยกรรมไว้เพื่อให้กองทัพทำงานกู้ชาติต่อไปด้วยความสามัคคี
 • ค.ศ.1993 กองทัพเมืองไต(MTA) ภายใต้การนำของขุนส่ารุ่งเรือง
 • ค.ศ.1995 เจ้ากานยอดผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพเมืองไตภาคเหนือ ประกาศแยกตัวจากกองทัพเมืองไต(MTA)และก่อตั้งกองกำลังแห่งชาติไทใหญ่(SSNA)เนื่องจากเกิดความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติขึ้นในกองทัพเมืองไต ระหว่างชาวจีนกับไทใหญ่
 • ค.ศ.1996 -กองกำลังMTAนำโดยขุนส่าได้มอบตัวยอมสลายกองทัพและมอบอาวุธให้แก่พม่า
  -SSA รัฐฉานภาคเหนือและSSNA ก่อตั้งสภาสันติภาพแห่งชาติ (SSPC)
  - เจ้ายอดศึกแยกตัวจากMTA ไปฟื้นฟู SURA ตามแนวทางของเจ้ากอนเจิงและเดินทางขึ้นไปรัฐฉานภาคเหนือ เพื่อพบกับSSA และSSNA
  -เจ้ายอดศึก(SURA) เจ้ากานยอด(SSNA) และเจ้าเสือแท่น(SSA)กองกำลังทั้งสามได้ประชุมร่วมกันที่แสงแก้ว(รัฐฉาน ภาคเหนือ) และประกาศให้ใช้ชื่อกองทัพอย่างเดียวกันว่า กองกำลังรัฐฉาน(SSA) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 1996 และร่วมกันก่อตั้งคณะกรรมการทางการเมืองชื่อว่า SSNO (Shan State National Organization)
  - กองทัพSSA ภายใต้การนำของเจ้ายอดศึก ดำเนินการเคลื่อนไหวทางการทหารอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำสาละวิน กลางรัฐฉาน รัฐบาลพม่าได้ทำการปราบปรามอย่างรุนแรง และเพื่อไม่ให้ประชาชนไทใหญ่ให้ความช่วยเหลือกับกองทัพกู้ชาติของตน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา ทางรัฐบาลทหารพม่าได้กวาดต้อนประชาชนเขตรัฐฉานภาคกลาง และภาคใต้ที่อยู่นอกตัวเมืองประมาณ 300,000 คน บังคับให้ทิ้งบ้านเรือน ไร่นา สัตว์เลี้ยง ให้อพยพเคลื่อนย้าย เข้าไปอยู่ในตัวเมืองภายใน 3-5 วันที่ได้รับคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดแล้ว พื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ถือเป็นเขต “ยิงอิสระ”หากคนไทใหญ่กลับไปพื้นที่บ้านเดิมอีก ต้องถูกลงโทษถึงตาย
  - ชาวไทใหญ่โพ้นทะเลได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคสามัคคีเพื่อประชาธิปไตยไทใหญ่
  (Shan Democracy Union- SDU) โดย มี เจ้าช้าง ณ ยองห้วย เป็นผู้นำ
 • ค.ศ.1997 - ไทใหญ่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก UNPO
  - ได้เกิดการฆ่าหมู่ประชาชนชาวไทใหญ่ในรัฐฉานภาคกลางเป็นจำนวนมาก โดยกองกำลังพม่า
 • ค.ศ.1998 คณะกรรมการทางการเมืองชื่อว่า SSNO (Shan State National Organization) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นJAC
 • ค.ศ.1999 SSA ภาคใต้ภายใต้การนำของเจ้ายอดศึก ได้ก่อตั้งสภาเพื่อกอบกู้รัฐฉาน
  RCSS (Restoration Council of the Shan State)
  - พอ. เจ้ายอดศึก ย้ายกองบัญชาการสูงสุด กองทัพกู้ชาติไทใหญ่(SSA)มาตั้งฐานกำลังที่ดอยไตแลง เขตรอยต่อระหว่าง เมืองปั่น และเมืองโต๋น รัฐฉาน ประเทศพม่า ตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศนโยบายปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
 • ค.ศ.2001-2002 กองทัพกู้ชาติไทใหญ่ (SSA) ได้ทำการกวาดล้างยาเสพติด จนเป็นเหตุให้ต้องปะทะกับทหารพม่าอย่างรุนแรงและพม่าปิดด่านทุกแห่งที่ติดกับประเทศไทย
 • ค.ศ.2002 - ปัจจุบัน วันที่ 21พฤษภาคม2005 พ.อ.เจ้าจายยี่ผู้นำกองทัพแห่งชาติรัฐฉาน (Shan State National Army- SSNA)ซึ่งทำสัญญาตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าไป 10 ปี ได้ประกาศเข้าร่วมกับกองทัพ SSA ของ พ.อ.เจ้ายอดศึก และจะดำเนินการต่อสู้ด้วยอาวุธ ทำการเคลื่อนไหวด้านการเมือง การทหารตลอดทั่วพื้นที่รัฐฉาน

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ