ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ศึกษา(shan state)

      จากทางตอนใต้ของประเทศจีน ชาติพันธุ์อิสระชนผู้รักเสรี ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้ใคร และรักสงบ หอบลูกจูงหลานรอนแรมอพยพล่องลงมาทางใต้จนเกือบจะตกแหลมมาลายู กองเกวียนสุดท้าย หลายร้อยปีผ่านไป บัดนี้ยังคงไม่ทราบชะตากรรม
      รัฐฉาน ผู้คนกลุ่มหนึ่งสร้างหลักปักฐาน สร้างบ้านสร้างเมือง มีภาษาและวัฒนธรรมประเพณี เป็นของตนเอง มีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน มีเจ้าฟ้าปกครอง ในนามสหพันธรัฐเทือกเขา
      รัฐฉาน ประเทศเอกราช ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยด้อยค่าในสายตาสหประชาชาติ หรือในสามัญสำนึกพื้นฐานของพวกนักสิทธิมนุษยชนจอมปลอมทั้งหลาย ที่กำลังเฝ้าแต่มองดูเหล่านั้น
      รัฐฉาน เนื้อในปากเสือที่ไม่ยอมถูกกลืน "ไทยใหญ่" ผู้ไม่เคยทิ้งแผ่นดิน กองเกวียนสุดท้ายที่ยังมาไม่ถึง

ชานมาจากไหน
สหภาพพม่าปัจจุบันประกอบด้วยชนชาติใหญ่ๆ หลายชนชาต ิมีชนชาติไตรวมอยู่ด้วยเป็นรัฐใหญ่รัฐหนึ่ง คือที่พม่าเรียกว่า รัฐชาน( Shan State ) และ ไทยเราเรียกตามฝรั่งว่า รัฐชาน หรือบางทีก็ว่ารัฐฉานหรือไทใหญ่ คนไตที่นั้นเองเรียกรัฐของตนเองว่า เมิงไต (เมืองไท)

เมืองไตย  (Shan State)
เมืองไตยตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าทึบ มีแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำอัน อุดมสมบูรณ์ มีที่ราบสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 – 600 ฟุต ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยเล็ง

ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
ค.ศ.1949 กะเหรี่ยงปฏิวัติสามารถเข้ายึดรัฐกะเหรี่ยง รัฐฉานและรัฐพม่าได้บางส่วน พม่าส่งกองทัพเข้าไปปราบกลุ่มกะเหรี่ยง กองทหารพม่าถือโอกาสปักหลักอยู่ในตองจี ไม่ยอมถอนกำลังออกมา

วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2490  นอกจากจะเป็นวันประกาศเอกราชร่วมกัน ระหว่างเจ้าฟ้าต่างๆ และประชาชนรัฐฉานแล้ว ยังเป็นวันที่กำหนดให้ธงชาติสีเหลือง เขียว แดง และวงกลมสีขาว เป็นของชนชาติรัฐฉาน ซึ่งรวมทั้งเพลงชาติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วย

 

วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
มีการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ปกครองกันเองในรัฐฉาน เจ้าฟ้าหยองห้วยและเจ้าฟ้าสี่ป้อ จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ ให้ส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ทหารอังกฤษจึงเข้ามาในรัฐฉานในปลายปี 1886

สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
ดังเช่นพันธุ์ไม้เลื้อยนั้น มีหลักเป็นโครงให้สามารถเกาะไต่ เจริญงอกงาม ผลิตดอก ออกผลได้ฉันใด มนุษยชาติก็ย่อมต้องมีโครงหลักเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ ความรุ่งเรืองร่มเย็น และเสรีฉันนั้น

สัญญาปางหลวง
ในช่วงที่รัฐฉานอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ได้มีการแบ่งแยกการปกครอง และงบประมาณของรัฐฉานกับพม่าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในสมัยนั้น พม่าจะเป็นฝ่ายที่คอยต่อต้านอังกฤษมาโดยตลอด

การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด
สาเหตุที่ประชาชนได้ทำการปลูกฝิ่นในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นเพราะเหตุว่าอังกฤษนำเมล็ด
พันธุ์มาให้ปลูกในตั้งแต่สมัยอังกฤษยัง ปกครองไทยใหญ่อยู่ ซึ่งก่อนหน้านั้นฝิ่นเป็นอย่างไร ประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ