Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ศึกษา(shan state)

      จากทางตอนใต้ของประเทศจีน ชาติพันธุ์อิสระชนผู้รักเสรี ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้ใคร และรักสงบ หอบลูกจูงหลานรอนแรมอพยพล่องลงมาทางใต้จนเกือบจะตกแหลมมาลายู กองเกวียนสุดท้าย หลายร้อยปีผ่านไป บัดนี้ยังคงไม่ทราบชะตากรรม
      รัฐฉาน ผู้คนกลุ่มหนึ่งสร้างหลักปักฐาน สร้างบ้านสร้างเมือง มีภาษาและวัฒนธรรมประเพณี เป็นของตนเอง มีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน มีเจ้าฟ้าปกครอง ในนามสหพันธรัฐเทือกเขา
      รัฐฉาน ประเทศเอกราช ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยด้อยค่าในสายตาสหประชาชาติ หรือในสามัญสำนึกพื้นฐานของพวกนักสิทธิมนุษยชนจอมปลอมทั้งหลาย ที่กำลังเฝ้าแต่มองดูเหล่านั้น
      รัฐฉาน เนื้อในปากเสือที่ไม่ยอมถูกกลืน "ไทยใหญ่" ผู้ไม่เคยทิ้งแผ่นดิน กองเกวียนสุดท้ายที่ยังมาไม่ถึง

ชานมาจากไหน
สหภาพพม่าปัจจุบันประกอบด้วยชนชาติใหญ่ๆ หลายชนชาต ิมีชนชาติไตรวมอยู่ด้วยเป็นรัฐใหญ่รัฐหนึ่ง คือที่พม่าเรียกว่า รัฐชาน( Shan State ) และ ไทยเราเรียกตามฝรั่งว่า รัฐชาน หรือบางทีก็ว่ารัฐฉานหรือไทใหญ่ คนไตที่นั้นเองเรียกรัฐของตนเองว่า เมิงไต (เมืองไท)

เมืองไตย  (Shan State)
เมืองไตยตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าทึบ มีแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำอัน อุดมสมบูรณ์ มีที่ราบสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 – 600 ฟุต ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยเล็ง

ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
ค.ศ.1949 กะเหรี่ยงปฏิวัติสามารถเข้ายึดรัฐกะเหรี่ยง รัฐฉานและรัฐพม่าได้บางส่วน พม่าส่งกองทัพเข้าไปปราบกลุ่มกะเหรี่ยง กองทหารพม่าถือโอกาสปักหลักอยู่ในตองจี ไม่ยอมถอนกำลังออกมา

วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2490  นอกจากจะเป็นวันประกาศเอกราชร่วมกัน ระหว่างเจ้าฟ้าต่างๆ และประชาชนรัฐฉานแล้ว ยังเป็นวันที่กำหนดให้ธงชาติสีเหลือง เขียว แดง และวงกลมสีขาว เป็นของชนชาติรัฐฉาน ซึ่งรวมทั้งเพลงชาติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วย

 

วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
มีการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ปกครองกันเองในรัฐฉาน เจ้าฟ้าหยองห้วยและเจ้าฟ้าสี่ป้อ จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ ให้ส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ทหารอังกฤษจึงเข้ามาในรัฐฉานในปลายปี 1886

สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
ดังเช่นพันธุ์ไม้เลื้อยนั้น มีหลักเป็นโครงให้สามารถเกาะไต่ เจริญงอกงาม ผลิตดอก ออกผลได้ฉันใด มนุษยชาติก็ย่อมต้องมีโครงหลักเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ ความรุ่งเรืองร่มเย็น และเสรีฉันนั้น

สัญญาปางหลวง
ในช่วงที่รัฐฉานอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ได้มีการแบ่งแยกการปกครอง และงบประมาณของรัฐฉานกับพม่าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในสมัยนั้น พม่าจะเป็นฝ่ายที่คอยต่อต้านอังกฤษมาโดยตลอด

การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด
สาเหตุที่ประชาชนได้ทำการปลูกฝิ่นในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นเพราะเหตุว่าอังกฤษนำเมล็ด
พันธุ์มาให้ปลูกในตั้งแต่สมัยอังกฤษยัง ปกครองไทยใหญ่อยู่ ซึ่งก่อนหน้านั้นฝิ่นเป
นอย่างไร ประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com