ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำรายืดหดเส้นเอ็น ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก

โดย : ท่านปรมจารย์ตักม้อโจวซือ (พระโพธิธรรมมหาเถระ)

กระบวนท่าที่สอง : ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก

จุดแป๊ะหวย นี้เป็นจุดสำคัญยิ่ง เป็นจุดพลังชีวิตของเส้นทุกเส้น วิ่งมารวมกันที่จุดนี้ ถ้าจุดนี้แข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตก็จะคล่องตัว

กระบวนท่าที่หนึ่ง : ยืดหดเส้นเอ็น
กระบวนท่าที่สอง : ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย