Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำรายืดหดเส้นเอ็น ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก

โดย : ท่านปรมจารย์ตักม้อโจวซือ (พระโพธิธรรมมหาเถระ)

กระบวนท่าที่สอง : ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก

จุดแป๊ะหวย นี้เป็นจุดสำคัญยิ่ง เป็นจุดพลังชีวิตของเส้นทุกเส้น วิ่งมารวมกันที่จุดนี้ ถ้าจุดนี้แข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตก็จะคล่องตัว

กระบวนท่าที่หนึ่ง : ยืดหดเส้นเอ็น
กระบวนท่าที่สอง : ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com