ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ข

ขจร – เลื่องลือ ฟุ้งไป
ขจรเกียรติ – มีเกียรติระบือไกล
ขจรเดช – อำนาจเฟื่องฟู
ขจรพล – มีพลังเฟื่องฟู
ขจรยศ – มียศระบือไกล
ขจรฤทธิ์ – มีฤทธิ์ระบือไกล
ขจรวิทย์ – ความรู้ที่แผ่ไป
ขจรศรี – มีความสวยงามที่เลื่องลือไป
ขจรศักดิ์ – ความรุ่งเรืองที่แผ่ไป
ขจิต – ประดับตกแต่ง
ขจี – งามสดใส
ขวีพรรณ – มีผิวผุดผาด
ขณิกา – ชั่วขณะหนึ่ง
ขนิฏฐ์ – น้อง
ขนิฏฐา – น้อง
ขนิษฏดา – น้องนาง
ขณิษฐา – น้อง
ขวัญกมล – ขวัญใจ
ขวัญจิต – ขวัญใจ
ขวัญจิรา – มีมิ่งขวัญตลอดกาล
ขวัญใจ – ยอดดวงใจ ยอดกำลังใจ
ขวัญตา – มิ่งขวัญดวงตา
ขวัญนัยนา - มิ่งขวัญดวงตา
ขวัญพร – มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญมนัส – ขวัญใจ
ขวัญสุธา – ขวัญแผ่นดิน
ขวัญหทัย – ขวัญใจ
ขันติ – ความอดทน
ขัมน์ – ความอดทน
ขีโรชา – น้ำนมอร่อย
เขต – แว่นแคว้น แดน
เขตต์ - แว่นแคว้น แดน
เขตร - แว่นแคว้น แดน
เขตโสภณ – งามด้วยเนื้อนาบุญ
เขม – ความเกษม
เขมจิรา – มีความปลอดภัยตลอดกาล
เขมชาติ – เกิดมาด้วยความสุข
เขมทัต – ผู้ให้ความเกษม
เขมทัศน์ – เพ่งเล็งความสงบ
เขมทิน – ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ – ยินดีในความปลอดภัย
เขมรัตน์ – แก้วที่ทำให้พ้นภัย
เขมรุจิ – ชอบความปลอดภัย
เขมวรรณ – ผิวผ่อง
เขมิกา – ผู้มีความเกษม
เขมินท์ – มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมินทรา - มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา – ยอดแห่งความปลอดภัย
แขไข – พระจันทร์ส่องสว่าง
โขมพัตถ์ – ผ้าเนื้อละเอียด
โขมพัสตร์ – ผ้าเนื้อละเอียด
ไขแสง – ความสว่าง แสงตะวัน

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ