ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ค

คคนางค์ – ท้องฟ้า
คชา – ช้าง
คชาภรณ์ – เครื่องประดับช้าง
คชินทร์ – พญาช้าง
คเชนทร์ – พญาช้าง
คณนาถ – ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณภรณ์ – บำรุงคณะ ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณัสนันท์ – เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป – ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คณิต – การนับ การคำนวณคณิน
คณิศร – ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คติยา – ผู้มีแบบอย่าง
คทาธร – ทรงคทาคทาวุธ
คนธวัลย์ – เถาวัลย์หอม
คะนองพล – เริงอำนาจ
คะนึงนิจ – คิดถึงเสมอ
คมกริช – คมของกริช
คมขำ – สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย – ฉลาดไหวพริบดี
คมชาญ – ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ – ไป ดำเนินไป
คมิก – ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครรชิต – คำรน กึกก้อง
เครือวัลย์ – เถาไม้เลื้อย
ครองขวัญ – มีมิ่งขวัญ
คริษฐ์ – ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา -  ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัทลียา – ชื่อกล้วยไม้
คันธรส – น้ำหอม
คันธรัตน์ – กลิ่นแก้ว
คันธารัตน์ – กลิ่นแก้ว กลิ่นวิเศษยิ่ง
คัมภีร์ – ความลึกซึ้ง สุขุม
คามิน – บรรลุถึง
คารม – พูดจาหลักแหลม
คำนวณ – กะประมาณ
คำนวร – ถูกต้อง เหมาะ
คำนึง – นึก ตรอง
คำรน – กระหึ่ม
คิรากร – พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์ – ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา - ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร – บ่อเกิดแห่งความดี
คุณาทร – มีคุณค่า
คุณานนท์ – มีความดีมากมาย
คุณาลัย – ผู้ทรงความดี
คุณาสิน – ผู้มีทรัพย์
คุณิตา – ผู้ทรงความดี
คุลิกา – ไข่มุก

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ