Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ค

คคนางค์ – ท้องฟ้า
คชา
– ช้าง
คชาภรณ์
– เครื่องประดับช้าง
คชินทร์
– พญาช้าง
คเชนทร์
– พญาช้าง
คณนาถ
– ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณภรณ์
– บำรุงคณะ ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณัสนันท์
– เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป
– ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คณิต
– การนับ การคำนวณคณิน
คณิศร
– ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์
– ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คติยา
– ผู้มีแบบอย่าง
คทาธร
– ทรงคทาคทาวุธ
คนธวัลย์
– เถาวัลย์หอม
คะนองพล
– เริงอำนาจ
คะนึงนิจ
– คิดถึงเสมอ
คมกริช
– คมของกริช
คมขำ
– สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย
– ฉลาดไหวพริบดี
คมชาญ
– ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์
– ไป ดำเนินไป
คมิก
– ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครรชิต
– คำรน กึกก้อง
เครือวัลย์
– เถาไม้เลื้อย
ครองขวัญ – มีมิ่งขวัญ
คริษฐ์
– ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา
-  ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัทลียา
– ชื่อกล้วยไม้
คันธรส
– น้ำหอม
คันธรัตน์
– กลิ่นแก้ว
คันธารัตน์
– กลิ่นแก้ว กลิ่นวิเศษยิ่ง
คัมภีร์
– ความลึกซึ้ง สุขุม
คามิน
– บรรลุถึง
คารม
– พูดจาหลักแหลม
คำนวณ
– กะประมาณ
คำนวร
– ถูกต้อง เหมาะ
คำนึง
– นึก ตรอง
คำรน
– กระหึ่ม
คิรากร
– พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์
– ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา
- ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร
– บ่อเกิดแห่งความดี
คุณาทร
– มีคุณค่า
คุณานนท์
– มีความดีมากมาย
คุณาลัย
– ผู้ทรงความดี
คุณาสิน
– ผู้มีทรัพย์
คุณิตา
– ผู้ทรงความดี
คุลิกา
– ไข่มุก

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com