ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ค

คคนางค์ – ท้องฟ้า
คชา – ช้าง
คชาภรณ์ – เครื่องประดับช้าง
คชินทร์ – พญาช้าง
คเชนทร์ – พญาช้าง
คณนาถ – ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณภรณ์ – บำรุงคณะ ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณัสนันท์ – เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป – ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คณิต – การนับ การคำนวณคณิน
คณิศร – ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คติยา – ผู้มีแบบอย่าง
คทาธร – ทรงคทาคทาวุธ
คนธวัลย์ – เถาวัลย์หอม
คะนองพล – เริงอำนาจ
คะนึงนิจ – คิดถึงเสมอ
คมกริช – คมของกริช
คมขำ – สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย – ฉลาดไหวพริบดี
คมชาญ – ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ – ไป ดำเนินไป
คมิก – ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครรชิต – คำรน กึกก้อง
เครือวัลย์ – เถาไม้เลื้อย
ครองขวัญ – มีมิ่งขวัญ
คริษฐ์ – ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา -  ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัทลียา – ชื่อกล้วยไม้
คันธรส – น้ำหอม
คันธรัตน์ – กลิ่นแก้ว
คันธารัตน์ – กลิ่นแก้ว กลิ่นวิเศษยิ่ง
คัมภีร์ – ความลึกซึ้ง สุขุม
คามิน – บรรลุถึง
คารม – พูดจาหลักแหลม
คำนวณ – กะประมาณ
คำนวร – ถูกต้อง เหมาะ
คำนึง – นึก ตรอง
คำรน – กระหึ่ม
คิรากร – พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์ – ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา - ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร – บ่อเกิดแห่งความดี
คุณาทร – มีคุณค่า
คุณานนท์ – มีความดีมากมาย
คุณาลัย – ผู้ทรงความดี
คุณาสิน – ผู้มีทรัพย์
คุณิตา – ผู้ทรงความดี
คุลิกา – ไข่มุก

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย