ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฆ

ฆณศัพท์ – เสียงเมฆ
ฆนาการ – ที่รวมแห่งเมฆ
ฆนาคม – การมาแห่งหมู่เมฆ
ฆโนทัย – คราวมาแห่งเมฆ ฤดูฝน
ฆรณี – แม่เรือน
ฆรวัณณ์ – เป็นที่ยินดีในบ้าน
ฆ้องชัย – ฆ้องมงคล
โฆษณ์ – การโฆษณา
โฆษิต – เสียงดังกึกก้อง
โฆสก – ประกาศ
โฆสน – ความสมปรารถนา
โฆสวันต์ – มีเสียงกึกก้อง

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย