ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ง

งามกร – มืองาม
งามขำ – สวยชวนมอง
งามจิต – น้ำใจงาม
งามตา – สวยสะดุดตา
งามนิจ – สวยเสมอ
งามนิตย์ – สวยเสมอ
งามพล – คนดี
งามพิศ – มองดูสวย
งามลักษณ์ – ลักษณะงามพร้อม
งามวิไล – สวยงาม
งามศิริ – ถึงพร้อมด้วยความงามและสิ่งประเสริฐ
งามศิรี – ถึงพร้อมด้วยความงามและสิ่งประเสริฐ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย