ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฉ

ฉลวยพรรณ – ผิวสวย
ฉลองขวัญ – สมโภชขวัญ
ฉวีวรรณ – ผิวพรรณผุดผ่อง
ฉัตรจักร – ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรพร – ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรยา – ผู้มีร่ม
ฉัตรฤดี – ฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตรสุดา – หญิงสาวผู้มีร่ม
ฉันชนก – เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร – สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก – ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา – เกิดจากความพอใจ
ฉันท์ทัต – ให้ความพอใจ
ฉันทพล – มีพลังแห่งความพอใจ
ฉันทพัฒน์ – เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา – ผู้รู้แจ้งด้วยความพอใจ
ฉันทยา – พอใจ
ฉันทวัฒน์ – อุดมด้วยความพอใจ
ฉันท์สินี – ความพอใจของหญิงงาม
ฉันทัช – ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา – มีความพอใจ
ฉันทิต – พอใจพึงใจ
ฉันทิศ – มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉินนรณ – ตัดการรบได้
เฉิดฉัน – งามเพริศพริ้ง
เฉิดฉาย – สวยงาม
เฉิดโฉม – รูปร่างงาม
เฉิดไฉไล – รูปงาม
เฉียบชัย – ชัยชนะอันเด็ดขาด
เฉลิมวงศ์ – ยินดีปรีดาในสายตระกูล
โฉมฉาย – รูปงามสดใส
โฉมเฉลา – รูปงามกลมกล่อม

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ