Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฉ

ฉลวยพรรณ – ผิวสวย
ฉลองขวัญ – สมโภชขวัญ
ฉวีวรรณ – ผิวพรรณผุดผ่อง
ฉัตรจักร – ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรพร – ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรยา – ผู้มีร่ม
ฉัตรฤดี – ฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตรสุดา – หญิงสาวผู้มีร่ม
ฉันชนก – เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร – สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก – ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา – เกิดจากความพอใจ
ฉันท์ทัต – ให้ความพอใจ
ฉันทพล
– มีพลังแห่งความพอใจ
ฉันทพัฒน์ – เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา
– ผู้รู้แจ้งด้วยความพอใจ
ฉันทยา – พอใจ
ฉันทวัฒน์ – อุดมด้วยความพอใจ
ฉันท์สินี
– ความพอใจของหญิงงาม
ฉันทัช
– ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา – มีความพอใจ
ฉันทิต – พอใจพึงใจ
ฉันทิศ – มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉินนรณ
– ตัดการรบได้
เฉิดฉัน – งามเพริศพริ้ง
เฉิดฉาย – สวยงาม
เฉิดโฉม – รูปร่างงาม
เฉิดไฉไล – รูปงาม
เฉียบชัย – ชัยชนะอันเด็ดขาด
เฉลิมวงศ์ – ยินดีปรีดาในสายตระกูล
โฉมฉาย – รูปงามสดใส
โฉมเฉลา – รูปงามกลมกล่อม

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com