ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฐ

ฐนิต – มีฐานะ
ฐปนัท – ผู้ให้การดำรงอยู่
ฐปนา – การสถาปนา
ฐปนีย์ – ควรแก่ตำแหน่ง
ฐากร – ที่เกิดฐานะ
ฐากูร – รูปเคารพ เทพเจ้าที่เคารพ
ฐานนันท์ – ยินดีในฐานะ
ฐานันดร์ – มีตำแหน่ง
ฐานันตร์ – ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่
ฐานัส – โดยเร็ว ฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
ฐานิกา – ผู้ดำรงมั่น
ฐานิดา – ผู้มีฐานะ
ฐานิต – มีฐานะ
ฐานิตา – ผู้มีฐานะ
ฐานิศร –ผู้มีฐานะเป็นใหญ่
ฐานิสา – เป็นใหญ่ในการดำนงอยู่
ฐานีย์ – พึงตั้งอยู่
ฐายินี – ผู้ตั้งมั่น
ฐิดาพร – ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ
ฐิตา – ผู้ดำรงมั่น
ฐิตากร – บ่อเกิดแห่งความมั่นคง
ฐิตาพร – ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ
ฐิติศักดิ์ – มีอำนาจและมีความสามารถมั่นคง
ฐิตาภรณ์ – เครื่องประดับที่มั่นคง
ฐิตาภา – รัศมีมั่นคง
ฐิตามร – เทวดาผู้มั่นคง
ฐิตารีย์ – มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติ – การดำรงอยู่ ความมั่นคง
ฐิติกา – ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกานต์ – ผู้ที่รักมั่นคง
ฐิติชญา – ผู้มีความมั่นคง
ฐิติโชติ – มีความสว่างไสวมั่นคง
ฐิติญาณ – มีปรีชาหยั่งรู้อย่างมั่นคง
ฐิตินันท์ – ดำรงอยู่ด้วยความยินดี
ฐิติพงศ์ – มีวงสกุลที่มั่นคง
ฐิติพันธ์ – เชื้อสายที่มั่นคง
ฐิติภา – แสงสว่างที่มั่นคง
ฐิติมน – มีใจมั่นคง
ฐิติมา – ความคงอยู่
ฐิติยา – หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิติรัตน์ – ชีวิตที่ประเสริฐ
ฐิติวรณ์ – ปกป้องฐานะ
ฐิติวรดา – มีความประพฤติมั่นคง
ฐิติวรรณ – ผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลง
ฐิติวัลคุ์ – ผู้มีฐานะอันงดงาม
ฐิติวุฒิ – เจริญมั่นคงตลอดไป

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย