ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ณ

ณภัทร – ดีงามด้วยความรู้
ณรงค์เดช – อำนาจนักรบ
ณรงค์ฤทธิ์ – มีฤทธิ์ในการรบ
ณัช – ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชชา – เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัชพล – มีพลังของนักรบ
ณัฏฐ์ – ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกฤต – ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ – เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐชัย – ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐณิชา – ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐธิดา – ธิดาของนักปราชญ์
ณัฏฐนรี – นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐนิช – ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฏฐพล – พลังของนักปราชญ์
ณัฏฐา – ฉลาด
ณัฏฐากร – บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ณัฐ – ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐกมล – นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐกฤตา – ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกิตติ์ – ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
ณัฐกุล – ตระกูลนักปราชญ์
ณัฐชนน – เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชยา – ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชา – ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐนิชา – ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐดนัย – บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ณัฐธยาน์ – การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธัญ – ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธิดา – ธิดาของนักปราชญ์
ณัฐนนท์ – ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ณัฐนพิน – นักปราชญ์ผู้สดชื่นหรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนรี – นักปราชญ์หญิง
ณัฐนันท์ – นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณัฐนัย – อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐนิช – ฉลาดและเป็นตัวของตัว
ณัฐนิติ – แบบแผนของนักปราชญ์
ณัฐนิธิ – ขุมทรัพย์ของนักปราชญ์
ณัฐปคัลภ์ – ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐปาณี – นักปราชญ์ผู้มีผีมือ
ณัฐพนธ์ – ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐพล – พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐพันธุ์ – เหล่ากอของนักปราชญ์
ณัฐภัทร – นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐภาส – ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐมน – ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐยศ – นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐรณ – การรบของนักปราชญ์
ณัฐรดี – ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐรมย์ – เป็นที่รื่นรมย์ของนักปราชญ์
ณัฐรัตน์ – ผู้มีความรู้ประดุกแก้วมณี
ณัฐวดี – หญิงมีความรู้ นักปราชญ์หญิง
ณัฐวร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวรรณ – ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวรา – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวัตร – ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐวิภา – ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐวุฒิ – ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณัฐสม – เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ – ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐสุต – ลูกนักปราชญ์
ณัท – ให้ซึ่งความรู้
ณิช – สะอาด บริสุทธิ์
ณิชกมล – มีใจบริสุทธิ์
ณิชกานต์ – บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชกุล – ตระกูลที่บริสุทธิ์
ณิชนันท์ – มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชมน – มีใจบริสุทธิ์
ณิชา – สะอาด บริสุทธิ์
ณิชากร – บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ณิชาบูล – มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก
ณิชาภัทร – บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์ – บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณีรนุช – หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ