ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ด

ดนยา – เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดนัย – ลูกชาย
ดนิษฐ์ – เล็ก
ดนุเดช – มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ – มีความสุขด้วยตนเอง
ดนุนัย – บุรุษผู้งามสง่า
ดนุนุช – น้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ดนุสรณ์ – มีตนเป็นที่พึ่ง
ดมิสา – เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ดรณ์ – การข้ามพ้นทุกข์
ดรณี – เรือ
ดรัณ – การข้าม เรือหรือแพ
ดรัณภพ – ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ดรุณี – หญิงสาว สาวน้อย
ดลฤทธิ์ – บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข – ดลบันดาลความสุข
ดวิษ – ฉายแสง รุ่งโรจน์ งาม
ดัมรงค์ – สีแดง
ดาปนีย์ – มีค่าสูงดังทอง
ดารินทร์ – ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
ดิตถ์ – ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อ
ดิลก – เลิศ ยอด เฉลิม
ดิลกธรรม – มีคุณธรรมเป็นเลิศ
ดิศรณ์ – พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ดิษย์ – เป็นมงคล
ดุลยวัต – ผู้มีความเที่ยงธรรม
เดชาธร – ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาวัต – รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
เด่นภูมิ – มีภูมิเด่น

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย