ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ด

ดนยา – เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดนัย – ลูกชาย
ดนิษฐ์ – เล็ก
ดนุเดช – มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ – มีความสุขด้วยตนเอง
ดนุนัย – บุรุษผู้งามสง่า
ดนุนุช – น้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ดนุสรณ์ – มีตนเป็นที่พึ่ง
ดมิสา – เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ดรณ์ – การข้ามพ้นทุกข์
ดรณี – เรือ
ดรัณ – การข้าม เรือหรือแพ
ดรัณภพ – ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ดรุณี – หญิงสาว สาวน้อย
ดลฤทธิ์ – บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข – ดลบันดาลความสุข
ดวิษ – ฉายแสง รุ่งโรจน์ งาม
ดัมรงค์ – สีแดง
ดาปนีย์ – มีค่าสูงดังทอง
ดารินทร์ – ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
ดิตถ์ – ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อ
ดิลก – เลิศ ยอด เฉลิม
ดิลกธรรม – มีคุณธรรมเป็นเลิศ
ดิศรณ์ – พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ดิษย์ – เป็นมงคล
ดุลยวัต – ผู้มีความเที่ยงธรรม
เดชาธร – ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาวัต – รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
เด่นภูมิ – มีภูมิเด่น

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ