ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อ ต

ตติยา – ที่สาม
ตนิษฐ์ – เล็ก
ตนุภัทร – ดีงามด้วยตนเอง
ตนุวร – ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตน
ตนุสรณ์ – พึ่งตนเอง
ตมิสา – พระจันทร์
ตรัณ – การข้ามพ้น  สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
ตรัย – สาม
ตรัยคุณ – มีคุณสามประการ
ตรัส – แจ้ง
ตรินัยน์ – มีสามตา
ตรีทิพยนิภา – เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตรีรัตน์ – แก้วสามประการ
ตรีโลจน์ – สามตา
ตรีวิทย์ – มีความรู้สามด้าน
ตรูโฉม – หญิงผู้มีความงดงาม
ตฤณ – หญ้า
ตวงรัตน์ – เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
ตวิษา – รุ่งเรือง ฉายแสงสว่างไสว
ต้องครรลอง – ถูกแนวทาง ถูกครองธรรม
ต้องใจ – เป็นที่ชอบใจของคน
ตั้งปณิธาน – ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตาณ – ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ตารกา – ดวงดาว
ตาราไต – ดอกบัว
ตชิลา – พระจันทร์
ติณณ์ – ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ – ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติณณา – ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ติณห์ – กล้าแข็ง แหลมคม
ติสรณ์ – สรณะสามประการ
ตีรณ – ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตีรณา – ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลธร –ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตุลยดา – ความเสมอภาค
ตุลยวัต – ผู้เที่ยงธรรม
ตุลยา – สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
เตชทัต – ผู้ให้เดช หรือมีเดชมาก
เตชธรรม – มีความดีเป็นเดช
เตชน์ – ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชนา – ลูกศร
เตชนิธิ – ขุมทรัพย์แห่งอำนาจ
เตชภณ – พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชสิทธิ์ – สำเร็จด้วยเดช สำเร็จด้วยอำนาจ
เตชัส – เดชหรืออำนาจ
เตชิต – คมกล้า ฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ – มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี – ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตชิษฏ์ – ผู้มีความสุขใส เปล่งปลั่ง
เตโชดม – มีเดชสูงสุด
เตโชพฤต – พฤติกรรมอันแกล้วกล้า
เตวิช – มีวิชาสามประการ
โตยธร – ทรงไว้ซึ่งน้ำ เมฆ หรือทะเล
โตษณาการ – อาการปลื้มปิติยินดี
ไตรทศ – สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ไตรภพ – สามโลก
ไตรวิช – ระลึกชาติหนหลังได้

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ