Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ถ

ถกล – ตั้งขึ้น งาม
ถกลเกียรติ – ยศที่ตั้งขึ้น
ถนิต – เสียงฟ้าคำรณ
ถาวิกา – ถุง
ถาม์พร – มีกำลังประเสริฐ
ถามวัต – มีกำลัง แข็งแรง
ถาวรีย์ – ความมั่นคง นิรันดร
ถิร – มั่นคง
ถิรคุณ – มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรเจตน์ – มีเจตนามั่นคง
ถิรดา – ความมั่นคงสถาพร
ถิรนัย – มีนโยบายมั่นคง
ถิรพร – มีความประเสริฐมั่นคง
ถิรพล – มีกำลังมั่นคง
ถิรมน – มีใจมั่นคง
ถิรมนัส – มีใจซื่อสัตย์ เที่ยงตรง
ถิรยุทธ์ – มีการสู้รบอันมั่นคง
ถิรวัฒน์ – มีความเจริญอย่างมั่นคง
ถิรวิทย์ – มีความรู้มั่นคง
ถิรายุ – อายุยืน
เถกิง – สูงศักดิ์ รุ่งเรือง
เถกิงศักดิ์ – รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com