Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ท

ทะนงศักดิ์ – ถือดีในอำนาจของตัว
ทนุธรรม – รักษาความดี
ทยากร – บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยิดา – เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทยุต – สว่างไสว
ทรงพร – ทรงไว้ซึ่งพร  มีพร มีความประเสริฐ
ทรงพล – มีกำลัง ทรงไว้ซึ่งพลัง
ทรงภพ – ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ทรงวุฒิ – ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรงอัปสร – รูปร่างดุจนางฟ้า
ทวิภาค – สองส่วน
ทวิติยา – ที่สอง
ทวีรัฐ – สองเมือง สองแคว้น
ทองกร – กำไลมือ
ทักขิญ – ความอารี ความกรุณา นักพูด
ทักษ์ – ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษ์ดนัย – บุตรชายผู้ฉลาด
ทักษิณา – ทานเพื่อผลอันประเสริฐ
ทัตเทพ – เทพผู้ประทาน
ทัตธน – ผู้ให้ทรัพย์ เศรษฐี
ทัตพงศ์ – ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัตพร – ได้รับพร ได้รับการประทานพร
ทัตพล – มีพลัง มีพลังอันเขาให้แล้ว
ทัตพิชา – ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทัตสรวง – สวรรค์ประทานมา
ทัพพ์ – ทรัพย์สมบัติ
ทัพพสาร
– มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทัศนีย์ – งาม น่าดู
ทัศน์พล – ผู้มีพลังความคิดเห็นถูกต้อง
ทำนุรัฐ – อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทิฆัมพร – ท้องฟ้า
ทิฐินันท์ – ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
ทินกร – พระอาทิตย์
ทินกฤต – ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินประภา – แสงอาทิตย์
ทินภัทร – วันที่เป็นสิริมงคล
ทินมณี – แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทินรัตน์ -  แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทินสิรี – มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทิพกร – ส่องแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพกฤตา – สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งที่ดีที่สุด
ทิพนาถ – เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน
ทิพปภา – รัศมีเป็นทิพย์
ทิพรดา – ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพานัน – ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ – รื่นรมย์ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิวัตถ์ – มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทิวากร – พระอาทิตย์
ทีฆทัศน์ – คาดการณ์ได้ไกล
ทีปกร – ผู้ให้แสงสว่าง
ทีปกา – ผู้ส่องสว่าง
ทีปต์ – รุ่งเรืองโชตช่วงชัชวาล
เทพทัต – ผู้ที่เทวดาประทานมา
เทวนาถ – เจ้าแห่งเทวดา คือพระศิวะ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com