ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ท

ทะนงศักดิ์ – ถือดีในอำนาจของตัว
ทนุธรรม – รักษาความดี
ทยากร – บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยิดา – เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทยุต – สว่างไสว
ทรงพร – ทรงไว้ซึ่งพร  มีพร มีความประเสริฐ
ทรงพล – มีกำลัง ทรงไว้ซึ่งพลัง
ทรงภพ – ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ทรงวุฒิ – ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรงอัปสร – รูปร่างดุจนางฟ้า
ทวิภาค – สองส่วน
ทวิติยา – ที่สอง
ทวีรัฐ – สองเมือง สองแคว้น
ทองกร – กำไลมือ
ทักขิญ – ความอารี ความกรุณา นักพูด
ทักษ์ – ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษ์ดนัย – บุตรชายผู้ฉลาด
ทักษิณา – ทานเพื่อผลอันประเสริฐ
ทัตเทพ – เทพผู้ประทาน
ทัตธน – ผู้ให้ทรัพย์ เศรษฐี
ทัตพงศ์ – ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัตพร – ได้รับพร ได้รับการประทานพร
ทัตพล – มีพลัง มีพลังอันเขาให้แล้ว
ทัตพิชา – ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทัตสรวง – สวรรค์ประทานมา
ทัพพ์ – ทรัพย์สมบัติ
ทัพพสาร – มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทัศนีย์ – งาม น่าดู
ทัศน์พล – ผู้มีพลังความคิดเห็นถูกต้อง
ทำนุรัฐ – อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทิฆัมพร – ท้องฟ้า
ทิฐินันท์ – ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
ทินกร – พระอาทิตย์
ทินกฤต – ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินประภา – แสงอาทิตย์
ทินภัทร – วันที่เป็นสิริมงคล
ทินมณี – แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทินรัตน์ -  แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทินสิรี – มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทิพกร – ส่องแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพกฤตา – สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งที่ดีที่สุด
ทิพนาถ – เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน
ทิพปภา – รัศมีเป็นทิพย์
ทิพรดา – ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพานัน – ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ – รื่นรมย์ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิวัตถ์ – มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทิวากร – พระอาทิตย์
ทีฆทัศน์ – คาดการณ์ได้ไกล
ทีปกร – ผู้ให้แสงสว่าง
ทีปกา – ผู้ส่องสว่าง
ทีปต์ – รุ่งเรืองโชตช่วงชัชวาล
เทพทัต – ผู้ที่เทวดาประทานมา
เทวนาถ – เจ้าแห่งเทวดา คือพระศิวะ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ