ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด บ

บงกชพร – ดอกบัวอันประเสริฐ
บรรณฑวรรณ – พลอยสีขาวเหลือง
บรรณรต – ผู้ยินดีในหนังสือ คงแก่เรียน
บรรณวัชร – เพชรคือหนังสือ
บรรณวิชญ์ – ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บรรณวิทิต – ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บรรณสรณ์ – มีความรู้เป็นที่พึ่ง
บรรยงก์ – ที่นอน
บริณต – ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม
บริณัย – การแต่งงาน
บริธาน – เครื่องแต่งตัว
บวรนันท์ – มีความสุขอันประเสริฐ
บวรพจน์ – มีถ้อยคำประเสริฐ
บวรภัค – มีโชคอันประเสริฐ
บวรรัตน์ – รัตนะอันประเสริฐ
บวรลักษณ์ – มีลักษณะอันประเสริฐ
บวรวงศ์ – ตระกูลอันประเสริฐ
บัญญพนต์ – ผู้มีปัญญา
บัญญวัต – ผู้มีปัญญา
บัณฑร – ขาวงาม
บัณฑิตา – ผู้ฉลาดผู้มีความรู้
บัณทัต – ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัลยงก์ – ที่นอน
บัลลพ – แผ่ไพศาล หน่อไม้ กิ่งไม้
บาจรีย์ – เบิกบาน สนุกสนาน
บาจิกา – แม่ครัว
บำเพ็ญ – ทำให้มีขึ้น ทำให้สำเร็จ
บำรุง – ทำให้งอกงาม ทำให้เจริญ
บุญชนิต – ทำให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญิสา – ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญสิตา – ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุณฑรา – อ้อยแดง รอยเจิม
บุณฑรีก์ – บัวขาว
บุณพจน์ – ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
บุญยกร – สร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล
บุณยภู – ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
บุณยวีร์ – ดีและกล้าหาญ
บุญยอร – สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยานุช – สาวผู้มีโชควาสนา
บุณยาพร – ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
บุพกร – กระทำก่อน สร้างสรรค์
บุรพล – มีกำลังเข้มแข็ง เป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุรัสกร – ทำเสร็จก่อนผู้อื่น
บุริมนาถ – เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุริศร์ – เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บุลกิต – มีความาปลื้มใจ
บุลพร – มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
บุลภรณ์ – มีรายได้มาก
บุลลา – ดอกไม้
บุลวัชร – มีเพชรมาก
บุลิน – หาดทราย
บุษกร – ดอกบัว
บุษกล – ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
บูรณ์พิภพ – มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
บูรณิมา – เพ็ญเต็มดวง
บูรณี – เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
เบญจรัตน์ – รัตนะห้าอย่าง
เบญจา – แท่นสำหรับรดน้ำในงานมงคล
เบญญา – ฉลาด
เบญญาภา – รุ่งเรืองด้วยปัญญา

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย