ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ผ

ผจง – ความตั้งใจ
ผจงพร – ความตั้งใจอันประเสริฐ
ผจงรักษ์ – ตั้งใจดูแลพิมทักษ์
ผณินทรา –พญางู
ผดุงเดช – รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผริตเดช – เดชที่แผ่ไป
ผริตา – กว้างไพศาล
ผลวัต – เกิดผล
ผลสิทธิ – ความสำเร็จ
ผลิดา – เผล็ดผล
ผลิตา – เผล็ดผล
ผโลทัย – ลาภ กำไร
ผ่องมนัส – จิตใจผุดผ่อง
ผ่องรำไพ – งามผุดผ่อง
ผะดาชไม – ช่วยเหลือ
ผัลย์ศุภา – งามเหมือนดอกไม้บาน
ผาณิต – น้ำอ้อย
ผาณิตนิภา – เสมือนน้ำอ้อย
 ผาณิตา – น้ำอ้อย
เผดิมยศ – เริ่มต้นด้วยยศศักดิ์
เผด็จ – อำนาจ
ไผท – แผ่นดิน
ไผทธรรม – แผ่นดินธรรม
ไผทมาศ – แผ่นดินทอง
ฝน – น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดในรอบขวบปี
ฝนทิพย์ – น้ำฝนทิพย์
ฝนเทพ – น้ำฝนเทวดา
ฝังพร – จารึกพร
ฝุ่นทิพย์ – ฝุ่นที่เป็นทิพย์

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ