ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฝ

ฝน – น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดในรอบขวบปี
ฝนทิพย์ – น้ำฝนทิพย์
ฝนเทพ – น้ำฝนเทวดา
ฝังพร – จารึกพร
ฝุ่นทิพย์ – ฝุ่นที่เป็นทิพย์

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย