ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฟ

ฟอง – ต่อมน้ำที่ผุดเป็นรูปโป่ง
ฟ้อน – รำ
ฟื้น – ตื่นจากหลับ
ฟุ้ง – กระจายไป
ฟุ้งเฟื่อง – ความเจริญรุ่งเรือง
เฟื่องฟู – ความเจริญรุ่งเรือง
เฟื่องฟ้า – ไม้เลื้อย
ฟู – เจริญ สูงขึ้น
เฟื่อง – ฟุ้งกระจาย

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย