ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ม

มณฑิตา – ประดับตกแต่งแล้ว
มณิการ์ – ช่างแก้ว
มณิกา – ประกายแก้ว
มณิสร – สร้อยคอ
มณีมณฑ์ – เครื่องประดับแก้วมณี
มณีมัญชุ์ – แก้วมณีสวย
มณีมาลา – สร้อยคอ
มติมนต์ – ผู้มีความคิด
มทนาลัย – บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มทนา – ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุบิณฑ์ – รังผึ้ง
มธุมนัส – มีใจดี
มธุรดา – ความหวาน
มธุรา – รสหวาน  น่ารัก
มธุริน – หวานเสมอ
มธุวัน – นกดุเหว่า
มนชิต – คนที่ชนะใจตัวเอง
มนต์ณัฐ – นักปราชญ์ที่มีมนต์
มนต์ธร – ทรงไม้ด้วยมนต์ความขลัง
มนต์ธัช – มีมนต์เป็นธงชัย
มนต์นภา – มนต์สวรรค์
มนต์มนัส – มนต์แห่งดวงใจ
มนปริยา – เป็นที่รักแห่งดวงใจ
มนปรียา – เป็นที่รักแห่งดวงใจ
มนพร – มีใจประเสริฐ
มนพัทธ์ – ผูกพันใจ
มนภรณ์ – บำรุงใจ ค้ำจุนใจ
มนภาส – มีความสว่างทางใจ
มนรดา – มีใจยินดี
มนสิช – ความรัก
มนสิชา – ความรัก
มนัญชยา – ผู้ชนะใจ
มนัญชัย – ผู้ชนะใจ
มนัสนันท์ – ความสุขของใจ
มนัสพร – ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มนัสภร – บำรุงใจ
มนัสวิน – มีความตั้งใจ
มนัสวี – มีความตั้งใจ
มนัสสม – เหมือนใจ
มนุเชษฐ์ – คนผู้ประเสริฐที่สุด
มโนชา – โอชะแห่งใจ
มโนพัศ – มีอำนาจทางใจ
มโนรม – เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มรุเดช – มีเดชเหมือนเทวดา
มัญชรี – ก้านดอกไม้
มัญชิษฐา – ต้นคำฝาง
มัญชุพร – งามและประเสริฐ
มัญชุภา – รัศมีอันงาม
มัญชุสา – หีบสมบัติ
มัณฑนา – ประดับ
มัณฑิตา – ประดับตกแต่ง
มัณฑิรา – มณเฑียร
มัณยาภา – ประกายแก้ว
มัทนพร – มีพรคือความรัก
มัทนา – ความรัก
มันตรินี – สตรีมีความรู้
มันทนา – คำสดุดี
มาติกา – แม่บท
มาธวี – หวานปานน้ำผึ้ง
มาโนชญ์ – เป็นที่พอใจ งาม
มิ่งกมล – มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิ่งพร – มิ่งขวัญประเสริฐ
มิตรสินี – หญิงงามที่เป็นมิตร
มุกตาภา – แสงแห่งไข่มุก
มุขพล – มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธปิยา – มีปัญญาแห่งรัก
เมธพนธ์ – ผูกพันธ์ด้วยปัญญา
เมธัส – ผู้มีปัญญา
เมธาพร – มีปัญญาประเสริฐ
เมธาวี – สำเร็จด้วยปัญญา
เมธาสิทธิ์ – สำเร็จด้วยปัญญา
เมธิชัย – ชัยชนะของผู้มีปัญญา
โมกข์ – ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
โมกุล – เพชรชนิดหนึ่ง
โมไนย – ความเป็นปราชญ์
โมรา – หินลายชนิดหนึ่ง
โมรี – นกยูง
โมเรส – นกยูง
โมลี – จอม ยอด สูงสุด
ไมตรี – ความเป็นเพื่อน

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย