ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ย

ยงยศ – มียงยั่งยืน
ยงยุทธิ์ – รบอย่างกล้าหาญ
ยงสุข – มีความสุขยั่งยืน
ยชญ์ – การบูชา การให้เกียรติ
ยชนา - การบูชา การให้เกียรติ
ยตนา – มีความพากเพียรดียิ่ง
ยมล – คู่
ยมลพร – คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร - คู่ที่ประเสริฐ
ยรรยง – ความงาม ความกล้าหาญ
ยลรดี – มองแล้วเกิดความยินดี
ยวดยง – ชำนาญ เก่ง กล้าหาญ
ยวิษฐา – เยาว์วัย น้องสุดท้อง
ยศกร – รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศนนท์ – ยินดีในยศ ยินดีในชื่อเสียง
ยศพนธ์ – เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร – มียศอันประเสริฐ
ยศพล – มียศและพลัง
ยศพัฒน์ – เจริญด้วยยศ
ยศพัทธ์ - เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร – เจริญหรือดีงามด้วยยศ
ยศวร – มียศอันประเสริฐ
ยศวริศ – ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวริส – มียศอันประเสริฐ
ยศสมบูรณ์ – เต็มเปี่ยมด้วยยศ
ยศสรัล – มีชื่อเสียงแท้จริง
ยสินทร – เป็นใหญ่ด้วยยศ
ยสุตมา – ผู้มียศสูงสุด
ยาดา – ลูกสะใภ้
ยิ่งคุณ – มีคุณยิ่ง
ยิ่งพันธุ์ – ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์
ยิ่งยง – กล้าหาญที่สุด
ยิษฐา – ผู้ที่เขาบูชา
ยุทธชัย – ชัยชนะในการรบ
ยุทธนา – สงคราม การรบพุ่ง
ยุพารัตน์ – หญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้ว
ยุวดี – หญิงสาว
เยาวพา – หญิงสาวที่น่ายกย่อง
โยษิตา – สตรี

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ