ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ร

รงคเพท – เจ้าแห่งความเพลินใจ
รงรอง – งาม
รชต – เงิน
รชนิศ – พระจันทร์
รฐนนท์ – เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
 รณกร – การรบ นักรบ
รณกฤต – นักต่อสู้ที่เก่งกาจ
รณชัช – ทหารในสนามรบ
รณพร – มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเราะ
รณพีร์ – วีรบุรุษในสนามรบ
รณภูมิ – สนามรบ
รณรงค์ – การรบ
รณรต – ผู้ยินดีในการรบ
รณวร – ประเสริฐในการรบ
รณสิทธิ – การรบชนะ
รเณศ – จอมทัพ
รดา – ผู้ยินดีแล้ว
รดามณี – แก้วประพาฬ
รดิศ – เจ้าแห่งความรัก
รตน – ความรื่นรมย์
รตา – ยินดี สดชื่น
รติมา – มีความสุข
รติรมย์ – รื่นรมย์ยินดี
รติรส – รสแห่งความยินดี
รถิก – ทหารรถศึก
รมณ – มีความสุข
รมณี – สดชื่นน่าพึงพอใจ
รมณีย์ – งาม
รมตี – กามเทพ
ร่มธรรม – ผู้อยู่ในร่มเงาพระธรรม
รมย์ – น่ารื่นรมย์
รมยกร – สร้างความสุข
รมย์ชลี – มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา – นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน – น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร – ต้องตา
รมย์รวินท์ – บัวงาม
รมย์รุจี – งามน่าพึงใจ
รมัณยา – น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รมัย – มีเสน่ห์ น่ายินดี
รมิดา – ผู้มีความสุข
รมิตา – ผู้มีความสุข
รเมศ – ชอบใจ
รยา – กระแสน้ำ ความเร็ว
รวิชา – ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ – ดอกบัว
รวินท์นิภา – งามดังดอกบัว
รวินันท์ – เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพร – ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิพล – มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวิภา – รุ่งเรืองเหมือนแสงอาทิตย์
รวิภาส – แสงอาทิตย์
รวิสรา – เป็นใหญ่เหมือนพระอาทิตย์
รวิสุต – ดาวเสาร์ ลูกพระอาทิตย์
รวีนิภา – เหมือนพระอาทิตย์
รศนา – ลิ้น เข็มขัดสตรี
รสกร – ผู้กระทำรส ไพเราะ พอใจ
รสธร – มีรสนิยม มีเสน่ห์
รสนันท์ – มีรสนิยมดี
รสนาถ – ปรอท
รสริน – มีเสน่ห์เสมอ
รสิกา – มีรสนิยม
รสิตา – ชุบทอง มีรสนิยม
รสินทรา – จินดามณี
รหัท – ทะเล
รักตกันต์ – แก้วแดง
รักตาภา – รัศมีสีแดง
รักติบูล – มีเสน่ห์มาก
รักษณาลี – มีเพื่อนดี
รักษิณา – คุ้มครอง
รักษิต – ผู้ได้รับการคุ้มครอง
รังสิมันตุ์ – พระอาทิตย์
รัชชานนท์ – ยินดีในสมบัติ
รัชนาถ – มีอำนาจในประเทศ
รัชพล – เป็นกำลังของประเทศ
รัญชน์ – ความยินดี
รัญชนา – น่ารัก
รัญชิดา – มีเสน่ห์ น่ารัก
รัฐนันท์ – เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัตกันท์ – แก้วแดง
รัตนกร – สร้างรัตนะ
รัตนมน – ใจวิเศษ
รัตนมณี – ทับทิม
รัมภ์รดา – ไผ่งาม
รัศมิมาน – มีรัศมีเรืองรอง
รามิล – กามเทพ
ราเมนทร์ – พระรามผู้ยิ่งใหญ่
ราเมศวร์ – พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รินคำ – พูดเรื่อยๆ ทองริน
รินรดา – รื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี – มีความยินดีอยู่เรื่อย
รุ่งไพลิน – พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งภพ – โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รุ่งรดิศ – รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
รุ่งรวิน – พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจ – รุ่งโรจน์สว่างไสว
รุ่งรุจี – เริ่มรุ่งเรือง
รุ่งวิกรัย – ค้าขายเจริญ
รุ้งพลาย – สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุจ – รุ่งเรือง สว่าง
รุจนา – น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา – น่ารัก
รุจรดา – รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี – สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจาภา – มีความงาม มีความชอบใจ
รุจิกา – มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา – ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจิภพ – มีความพอใจใหม่
รุจิภา – ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิภาส – แสงสว่างอันงดงาม
รุจิรดา – ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรางค์ – มีกายงดงามน่ารัก
รุจิษยา – อ่อนหวานน่ารัก
รุจิสรรค์ – สร้างความงาม
รุจิสา – มีเสน่ห์มาก
รุจิรัตน์ – รัตนะที่งาม
รุณฑิกา – ธรณีประตู
รุธิรา – แดง ดาวอังคาร
เรณุกา – ละอองเกสรดอกไม้
เรณู – ละอองเกสรดอกไม้
เรไร – ชื่อแมลงชนิดหนึ่งตัวสีเขียว เครื่องดนตรีทำด้วยไม้ซางอันเดียว ขนมชื่อหนึ่งเป็นเส้น
เรวดี – ชื่อดาวฤกษ์ที่ 27
เรืองยศ – มียศอันรุ่งเรือง
เรืองรำไพ – พระอาทิตย์เรืองรอง
เรืองริน – สุกสว่างเรื่อยๆ
เรืองไร – สุกสว่างเหมือนทอง
เรืองวิทย์ – มีวิทยาอันรุ่งเรือง
เรืองศักดิ์ – มีศักดิ์อันรุ่งเรือง
เรืองสุรี – พระอาทิตย์ส่องแสง
โรจน์ – สว่าง รุ่งเรือง
ไรวินท์ – มีทรัพย์

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ