ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ล

ลภน – ลาภ
ลภัส – สมบัติ
ลภัสรดา – ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลนา – สาวสวย
ลลิต – งาม น่ารัก
ลลิตพรรณ – มีผิวพรรณงาม
ลลิตรภัทร – งามและเจริญ
ลลิตา – สวย มีเสน่ห์
ลักขณา – ลักษณะดี
ลักขิกา – สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นารา – มีรัศมีงาม
ลักษณพร – ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ – มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา – สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัคนทิน – วันอันเป็นมิ่งมงคลสำหรับประกอบการ
ลัทธพรรณ – มีผิวพรรณงาม
ลัทธพล – ทรงพลัง
ลัทธวรรณ – ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต – สาวสวย
ลัลนา – สาวสวย
ลาภวัต – ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
ลาภิน – ผู้มีลาภ
ลาภิศ – เจ้าแห่งลาภ
ลาภิศ – เจ้าแห่งลาภ
ลาวัณย์ – ความงาม ความน่ารัก
ลิขิต – หนังสือ ขีดเขียน
ลิปิกร – เสมียน
ลิปิการ์ – นักเขียน
ลีลา – เยื้องกราย
ลีลาวดี – หญิงผู้งดงาม
เลอมาน – สูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ
เลอสรวง – บนสวรรค์
ไลลา – เยื้องกราย กรีดกราย

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ