Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ล

ลภน – ลาภ
ลภัส – สมบัติ
ลภัสรดา – ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลนา – สาวสวย
ลลิต – งาม น่ารัก
ลลิตพรรณ – มีผิวพรรณงาม
ลลิตรภัทร – งามและเจริญ
ลลิตา – สวย มีเสน่ห์
ลักขณา – ลักษณะดี
ลักขิกา – สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นารา – มีรัศมีงาม
ลักษณพร – ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ – มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา – สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัคนทิน – วันอันเป็นมิ่งมงคลสำหรับประกอบการ
ลัทธพรรณ – มีผิวพรรณงาม
ลัทธพล
– ทรงพลัง
ลัทธวรรณ – ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต – สาวสวย
ลัลนา – สาวสวย
ลาภวัต – ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
ลาภิน – ผู้มีลาภ
ลาภิศ – เจ้าแห่งลาภ
ลาภิศ – เจ้าแห่งลาภ
ลาวัณย์ – ความงาม ความน่ารัก
ลิขิต – หนังสือ ขีดเขียน
ลิปิกร – เสมียน
ลิปิการ์ – นักเขียน
ลีลา – เยื้องกราย
ลีลาวดี – หญิงผู้งดงาม
เลอมาน – สูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ
เลอสรวง – บนสวรรค์
ไลลา – เยื้องกราย กรีดกราย

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com