Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ห

หทัยทัต – โปรดปราน
หทัยพันธน์ – ตรึงใจ
หทัยภัทร – เป็นสุขใจ
หทัยรัตน์ –ใจแก้ว
หทัยวัลลภ – อยู่ใกล้หัวใจ เป็นที่รัก
หรรธร – ผู้มีความเบิกบานเป็นเจ้าเรือน
หรรษมน – มีใจเบิกบาน
หรรษลักษณ์ – มีลักษณะเบิกบาน
หรรษวัต – ประกอบด้วยความเบิกบาน
หฤทัย –หัวใจ
หัทยา – อยู่กับใจ
หัสดิน
– ช้าง
หัสดี – ช้าง
หิรัญ – เงิน
หิรัณย์ – ทองคำ
หิรัณยา – เงินทอง
เหมกร – ช่างทอง
เหมภาส – แสงทอง
เหมรัตน์ – ประกอบด้วยทองและมณี
เหมวดี – ขัณฑสกร
เหมวรรณ – ผิวทอง
เหมวัต -  ประกอบด้วยทอง
เหมวิทย์ – ความรู้เหมือนทอง

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com