Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สิริมงคลนามตามหลักคัมภีร์ทักษา

"หน้านี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรหลานเกิดใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ"

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู
(วันพุธกลางคืน)

ชื่อที่หมายถึง...พระเจ้าแผ่นดิน พระพุทธเจ้า เทพชั้นสูงสุดที่เคารพบูชา ชื่อที่มีความหมายสูงส่งเกินมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้...ควรหลีกเลี่ยง..."ขี้กลากจะกินกบาล"

<<<- คลิกที่นี่ ->> ดูสารบัญชื่อหมวดและความหมายแบ่งตามหมวดอักษร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com