ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สิริมงคลนามตามหลักคัมภีร์ทักษา

"หน้านี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรหลานเกิดใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ"

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี

  • เพื่อความเป็นสิริมงคลฉายาพระควรใช้อักษรวรรคบริวารนำหน้า

  • ฆราวาสถ้าเป็นชายควรใช้อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ

  • ถ้าเป็นหญิงควรใช้อักษรวรรคศรีนำหน้า

  • ถ้าไม่ถือเดชถือศรี อย่างน้อยก็ควรละเว้นอักษรที่เป็นกาลกิณี

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

ชื่อที่หมายถึง...พระเจ้าแผ่นดิน พระพุทธเจ้า เทพชั้นสูงสุดที่เคารพบูชา ชื่อที่มีความหมายสูงส่งเกินมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้...ควรหลีกเลี่ยง..."ขี้กลากจะกินกบาล"

<<<- คลิกที่นี่ ->> ดูสารบัญชื่อหมวดและความหมายแบ่งตามหมวดอักษร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย