ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

วันจันทร์

จุติมาจากนครนาคราช มีเสน่ห์ เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่ มากชู้หลายคู่ครอง
                  เป็นคนฉลาด ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น ญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยไม่ได้ เป็นคนโผงผางไม่กลัวใคร ไม่ผูกใจเจ็บ จริงใจ มีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ชอบสนุก เจ้าชู้ ไม่ชอบง้อใคร บั้นปลายชีวิตจะสบาย.

อักษรที่เป็น บริวาร

ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็น อายุ  จ ฉ ช ฌ ญ
อักษรที่เป็น เดช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น ศรี ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น มูละ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น อุตสาหะ ย ร ล ว
อักษรที่เป็น มนตรี  ศ ษ ส ห ฬ อ
อักษรที่เป็น กาลกิณี สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย