ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

ตารางทักษาประจำวัน

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ 1 2 3 4 7 5 8 6
จันทร์ 2 3 4 7 5 8 6 1
อังคาร 3 4 7 5 8 6 1 2
พุธ 4 7 5 8 6 1 2 3
พฤหัสบดี 5 8 6 1 2 3 4 7
ศุกร์ 6 1 2 3 4 7 5 8
เสาร์ 7 5 8 6 1 2 3 4
วันราหู 8 6 1 2 3 4 7 5

 

อักษรหมวดที่ 1

สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

อักษรหมวดที่ 2 ก ข ค ฆ ง
อักษรหมวดที่ 3 จ ฉ ช ฌ ญ
อักษรหมวดที่ 4 ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรหมวดที่ 5 บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรหมวดที่ 6 ศ ษ ส ห ฬ อ
อักษรหมวดที่ 7 ด ต ถ ท ธ น
อักษรหมวดที่ 8 ย ร ล ว

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย