Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

ตารางทักษาประจำวัน

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ 1 2 3 4 7 5 8 6
วันจันทร์ 2 3 4 7 5 8 6 1
วันอังคาร 3 4 7 5 8 6 1 2
วันพุธ 4 7 5 8 6 1 2 3
วันพฤหัสบดี 5 8 6 1 2 3 4 7
วันศุกร์ 6 1 2 3 4 7 5 8
วันเสาร์ 7 5 8 6 1 2 3 4
วันราหู 8 6 1 2 3 4 7 5

 

อักษรหมวดที่ 1

สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

อักษรหมวดที่ 2 ก ข ค ฆ ง
อักษรหมวดที่ 3 จ ฉ ช ฌ ญ
อักษรหมวดที่ 4 ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรหมวดที่ 5 บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรหมวดที่ 6 ศ ษ ส ห ฬ อ
อักษรหมวดที่ 7 ด ต ถ ท ธ น
อักษรหมวดที่ 8 ย ร ล ว

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com