ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

อักษรเดชสำหรับชาย

เกิดวันอาทิตย์

จ ฉ ช ฌ ญ

เกิดวันจันทร์ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิดวันอังคาร ด ต ถ ท ธ น
เกิดวันพุธ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เกิดวันพฤหัสบดี ศ ษ ส ห ฬ อ
เกิดวันศุกร์ ก ข ค ฆ ง
เกิดวันเสาร์ ย ร ล ว
เกิดวันราหู
(วันพุธกลางคืน)
สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย