ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

ชื่อที่ควรหลีกเลี่ยง

ชื่อที่หมายถึง...
พระเจ้าแผ่นดิน
พระพุทธเจ้า
เทพชั้นสูงสุดที่เคารพบูชา
ชื่อที่มีความหมายสูงส่งเกินมนุษย์ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้...ควรหลีกเลี่ยง...
"ขี้กลากจะกินกบาล"

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย