ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา

การตั้งชื่อตามหลักการคัมภีร์ทักษา หมายถึงการตั้งชื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคล ความหมายของทักษา คือ

บริวาร

สามี ภรรยา บุตร ข้าทาส มิตรสหาย คนในอุปการะ

อายุ ความเป็นอยู่ ความต้องการมีอายุยืน
เดช อำนาจ วาสนา บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง
ศรี มงคลชีวิต ทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์
มูละ  ทุนทรัพย์ มรดก ราคามูลค่าที่จะเพิ่มในภายหน้า
อุตสาหะ   ความขยันหมั่นเพียร ความรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน
มนตรี  ความสำเร็จ การได้รับการอุปถัมภ์ ทำให้คนรัก มีคนส่งเสริม
กาลกิณี  โชคร้าย อัปมงคล เป็นเสนียด ศัตรู อุปศรรคต่างๆ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย