ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

อักษรศรีสำหรับหญิง

เกิดวันอาทิตย์

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เกิดวันจันทร์ ด ต ถ ท ธ น
เกิดวันอังคาร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เกิดวันพุธ ย ร ล ว
เกิดวันพฤหัสบดี สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
เกิดวันศุกร์ จ ฉ ช ฌ ญ
เกิดวันเสาร์ ศ ษ ส ห ฬ อ
เกิดวันราหู
(วันพุธกลางคืน)
ก ข ค ฆ ง

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย