ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

วันเสาร์

จุติลงมาจากเขาไกรลาศ มีฤทธิ์เดชอำนาจ วาสนา อาสาเจ้านายจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
                  เป็นคนกล้าหาญ เข้มแข็งอดทน ถ้าดีจะดีมาก ถ้าร้ายจะร้ายมากด้วยเหมือนกัน พูดจาโผงผางไม่สนใจใคร จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูง และคนใกล้ตัว.

อักษรที่เป็น บริวาร

ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น อายุ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น เดช ย ร ล ว
อักษรที่เป็น ศรี ศ ษ ส ห ฬ อ
อักษรที่เป็น มูละ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น อุตสาหะ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น มนตรี จ ฉ ช ฌ ญ
อักษรที่เป็น กาลกิณี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย