ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เป็นพระอุโบสถหินอ่อน สร้างตามแบบสมัยอยุธยาแต่ออกแบบตามคติแผนใหม่คือ ก่อสร้างพระอุโบสถทั้งหลังด้วยหินอ่อนจากต่างประเทศ หลังคาทรงจตุรมุขซ้อนกัน 3 ชั้น มีชั้นลดเพื่อลดความสูงไปหาระเบียงอีก 2 ชั้น ถ้ามองจากด้านหน้าของพระอุโบสถจะเห็นมุขลดกันถึง 5 ชั้น ระเบียงทำเป็นหลังคาลดชั้นคดต่อเนื่องเป็นหลังคาเดียวกันกับหลังคาพระอุโบสถ ตกแต่งหลังคาด้วยกระเบื้องลอนเคลือบสี เรียกว่ากระเบื้องกาบไผ่หรือ กะบู และปิดเชิงชายด้วยกระเบื้องลายเทพพนม ส่วนหน้าบันเป็นไม้จำหลักสลักลวดลายทั้ง 4 ทิศ ตัวพระอุโบสถใช้เสากลมบัวหัวเสา และด้านหน้ามีหน้าต่างถี่แบบที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น.

พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระอัษฎามหาเจดีย์(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
พระที่นั่งวิมานเมฆ
โลหะปราสาท (วัดราชนัดดารามวรวิหาร)
ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล(บ้านนรสิงห์)
พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์(พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม)
พระเมรุมาศ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย