ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์(พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม)

เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแท้ มีรูปแบบเป็นปราสาทขนาดเล็กคล้ายปราสาทในสมัยกลาง จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติด ที่ผสมผสานระหว่างปราสาทแบบเรอเนสซองของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ ของอังกฤษ เป็นอาคารสองชั้น ภายนอกอาคารมีเฉลียงโดยรอบโดยเฉพาะเฉลียงด้านตะวันออก เป็นเฉียงกว้างรูปครึ่งวงกลม เน้นสร้างจุดเด่นของตัวอาคารด้วยหอคอยทรงสูงรูปวงกลมไว้ทั้ง 4 มุม บรอเวณทางเข้าตำหนักมีมุขเล็กๆ ที่มีหลังคาคลุมยื่นออกมาจากผนัง และมีไม้ประดับผนังแบบเดียวกันกับ บ้านแบบทิวดอร์ของอังกฤษ.

พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระอัษฎามหาเจดีย์(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
พระที่นั่งวิมานเมฆ
โลหะปราสาท (วัดราชนัดดารามวรวิหาร)
ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล(บ้านนรสิงห์)
พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์(พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม)
พระเมรุมาศ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย