ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

พระเมรุมาศ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

จัดเป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราว เพื่อเทิดทูนศิลปะไทยชั้นสูง อันเป็นสมบัติของวัฒนธรรมไทย การสร้างพระเมรุมาศมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามคติการปกครองแบบเทวนิยม คือมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสาม พระเมรุมาศคืออาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารเครื่องยอด หรือกุฎาคาร โดยเป็นยอดปราสาท ยอดมงกุฎ ยอดปรางค์ ยอดเจดีย์ หรือยอดผสมรูปแบบใดก็ได้สุดแต่สถาปิกจะเห็นสมควร หรือสุดแต่พระบรมราชโองการในพระมหากษัตริย์ ตัวอาคารสร้างด้วยไม้เป็นอาคารย่อมุขไม้สิบสอง พระเมรุมาศใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง.

พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระอัษฎามหาเจดีย์(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
พระที่นั่งวิมานเมฆ
โลหะปราสาท (วัดราชนัดดารามวรวิหาร)
ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล(บ้านนรสิงห์)
พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์(พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม)
พระเมรุมาศ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย